Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Oproep Nederlandse Vereniging van Binnenhavens om het achterland bereikbaar te houden

Rijkswaterstaat (RWS) is op dit moment bezig met het realiseren van een flinke bezuinigingsoperatie. Er zijn plannen om vanaf 2014 op diverse locaties (icon Versobering vaarwegen 2013) minder personeel in te zetten op de bediening van bruggen en sluizen in Nederland en de bedieningstijden te gaan terugbrengen.

Tijdens haar jaarcongres heeft Koninklijke Schuttevaer (KSV) aangekondigd zich niet te willen neerleggen bij het besluit van RWS en is minister Schultz er al op gewezen hoe schadelijk dit besluit is voor de binnenvaartsector. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB), als brancheorganisatie van de Nederlandse binnenhavens, deelt deze mening en heeft bijgevoegde brief (icon Bezuinigingen bediening objecten 2013) naar de Minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) gestuurd.

Zowel nationaal als Europees is er erkenning voor het belang van een robuust achterlandnetwerk, inclusief binnenhavens. Met de zogenaamde Quick Win-regelingen heeft het Rijk een substantiële bijdrage geleverd aan havens en vaarwegen. In het Europese beleid hebben binnenhavens inmiddels een prominente plaats gekregen in het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T).
De aangekondigde bezuinigingen hebben een direct gevolg voor de bereikbaarheid van de Nederlandse binnenhavens en de lokale economie. We maken ons grote zorgen om deze ontwikkelingen vanwege:

  • De noodzaak van een robuust en samenhangend netwerk tussen zee- en binnenhavens;
  • Het (regionale) economisch belang van binnenhavens;
  • Het belang van binnenhavens in het Core en Comprehensive netwerk van het TEN-T.

De binnenvaart is in principe net als het weg- en railverkeer een 24-uurs modaliteit en de hele vervoersketen is daar op ingericht. Het beperken van bedieningstijden heeft tot gevolg dat goederen later in de havens zullen aankomen en dat de vervoerskosten zullen stijgen. Vanwege deze kostenstijging zal mogelijk een verschuiving van water- naar wegtransport ontstaan, iets wat volkomen haaks staat op het al jarenlang gevoerde beleid, zoals de Quick Win-regelingen.

De effecten zullen regionaal verschillend zijn. De NVB heeft haar leden opgeroepen om de gevolgen in kaart te brengen en de voor de regio specifieke bezwaren kenbaar te maken aan de Minister van Infrastructuur & Milieu (I&M).

 

Go to top