NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Aanvoer mout voor Heineken per schip

Woensdag 17 juni 2009 hebben de directeur van Heineken Nederland, dhr G. Meijer, en burgemeester Bloemen een samenwerkingsovereenkomst getekend.
Deze overeenkomst zal moeten leiden tot de realisatie van een moutoverslaghaven aan de Oude Rijn en een transportband over de Hoge Rijndijk om het mout vanaf het water naar het terrein van Heineken te transporteren.
De wens van Heineken om de aanvoer van mout per schip te laten plaatsvinden bestaat al een aantal jaren. Bij de laatste herziening van het bestemmingsplan Oosthoek was daar al rekening mee gehouden, toen nog op de locatie van de bestaande insteekhaven bij de Rijneke Boulevard. Omdat het gebruik van deze locatie technisch problematisch was zijn de plannen destijds in de ijskast gezet. Nu deed zich de gelegenheid voor om zo’n 150 meter verder, achter het magazijn van Casba, een perceel te verwerven waar de realisatie van een overslaghaven wel haalbaar is. Momenteel wordt het mout nog per vrachtwagen aangevoerd bij Heineken. Het gaat dan om 7.125 vrachtwagens per jaar. De aanvoer van mout per schip zal dus een afname 14.250 vrachtwagenbewegingen per jaar betekenen! Daarvoor in de plaats zullen er jaarlijks slechts 350 binnenvaartschepen aanmeren voor de aanvoer van eenzelfde hoeveelheid mout. Het mout wordt vervolgens met een elektrische kraan vanuit het schip op de transportbaan geschept. Deze transportbaan is geheel afgesloten en het moutstof dat vrijkomt wordt afgezogen. Het mout wordt uiteindelijk gestort in de bestaande moutsilo’s op het terrein van Heineken.
Het project ‘mout per schip’ is onderdeel van het duurzaamheidprogramma van Heineken Zoeterwoude dat naadloos aansluit bij de ambitie van de gemeente Zoeterwoude om als lokale overheid het goede voorbeeld te geven als het gaat om duurzaamheid. Bovendien draagt de realisatie van de mouthaven bij aan de doelstelling om van de Oude Rijn weer een levendige rivier te maken met een functie voor de aanliggende bedrijven.

 

Go to top