NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Havennetwerkvisie Limburg 2030

Zijn de havens in Limburg gereed om de goederenstromen in 2030 te faciliteren?

Onder regie van de Provincie Limburg is in samenwerking met de Limburgse havengemeenten en Rijkswaterstaat Limburg een gezamenlijke Havennetwerkvisie Limburg 2030 opgesteld. Gedeputeerde Staten heeft deze visie in haar vergadering van 2 oktober vastgesteld. Het rapport "Havennetwerkvisie Limburg 2030"  is tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op 5 oktober j.l. op de Floriade gepresenteerd.
 
U kunt het rapport downloaden vanaf de site www.limburg.nl/binnenhavens

 

Go to top