Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Frequently Asked Questions TEN-T

De afgelopen weken heeft de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) hard gewerkt aan het opstellen van een lijst van algemene vragen (FAQ) met betrekking tot het onderwerp TEN-T. Ze maken onderdeel uit van het onderzoek van de NVB met daarin een inventarisatie van de kansen en uitdagingen voor Nederlandse binnenhavens, die deel uitmaken van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Zie ook dit artikel bij het NVB-nieuws.

De NVB had in eerdere berichtgeving al aangegeven te werken aan het document ‘Frequently Asked Questions TEN-T’ en kan nu zeggen dat deze klaar is. Het document is geschreven voor de Nederlandse binnenhavens die onderdeel uitmaken van het trans-Europese vervoersnetwerk en andere belanghebbenden of betrokkenen. Dit document bevat algemene vragen, die vaker gesteld zijn/worden en deze zijn in opdracht van de NVB beantwoord.

Met dit document hoopt de NVB een duidelijke beantwoording te geven over de vragen die er zijn bij de binnenhavens rondom het onderwerp TEN-T.

Download hier icon Frequently Asked Questions TEN-T

 

 

Go to top