NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Informatie i.v.m. corona

Geachte leden van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens,

 

Corona, COVID-19, het raakt ons allemaal, zowel persoonlijk als op de werkvloer. Op kantoor zijn naaste collega’s Skype-gezichten en Microsoft Teams-vrienden geworden. De logistiek gaat door, soms op volle toeren - denk aan de bevoorrading van supermarkten - maar vaak op een waakvlam. Als havenbeheerder heeft u ook te maken de gevolgen van de coronaviruscrisis. 

 

Graag informeren we u met deze mail over de activiteiten van de NVB in deze bijzondere tijden. We hebben nauw contact met de gebruikers van uw havens via de binnenvaartbrancheorganisaties Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer (BLN). Verder zijn de lijnen kort met de ondernemersvereniging evofenedex en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Corona stopt niet bij de grenzen, uiteraard trekken we op met de European Federation of Inland Ports (EFIP) en de European Barge Union (EBU).

 

Vervoer als vitaal proces

Deze week neemt het ene na het andere land eigen maatregelen om de coronaverspreiding tegen te gaan. Het is van groot belang een balans te vinden tussen enerzijds het nemen van maatregelen om inwoners te beschermen en geen onnodige gezondheidsrisico’s te nemen, en anderzijds het belang voor de samenleving dat vitale processen door gaan. En voor deze vitale processen is logistiek, transport van goederen van groot belang, ook grensoverschrijdend. Vanuit Brussel wordt dit benadrukt, zo is de binnenvaart één van de vitale onderdelen. De Europese Commissie heeft op 16 maart deze Guidelines for border management measures to protect health and ensure the availability of goods and essential services uitgebracht.

 

Belang binnenhavens in toeleveringsketens

Lidstaten en de Europese Commissie ontwikkelen richtsnoeren voor de aanpak van de crisis, en met name voor het waarborgen van de continuïteit van kritieke functies zoals vervoer. Om het belang van binnenhavens in de toeleveringsketens te onderstrepen, heeft EFIP deze persverklaring gepubliceerd. De NVB heeft nauw contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarbij de cruciale rol van modaliteiten als spoor en binnenvaart, maar ook de binnenhavens in de toeleveringsketens van crisistransport wordt onderstreept. Het is belangrijk dat lidstaten - maar ook havens - maatregelen nemen om de voortzetting van de havenactiviteiten te ondersteunen en te waarborgen.

 

Informatie over noodplannen in havens

De Europese Commissie heeft aan EFIP gevraagd informatie te verstrekken over noodplannen voor havenoperaties, bijvoorbeeld met betrekking tot personeel, of bredere maatregelen om de continuïteit van handel en toeleveringsketens te waarborgen, in het kader van handelsbeperkingen zoals de sluiting van landgrenzen. Kunt u daar waar mogelijk ons - zo spoedig mogelijk - voorzien van relevante informatie? De NVB kan deze informatie via EFIP delen met de Europese Commissie.

 

Coronadossiers

De binnenvaartbrancheorganisatie CBRB en BLN en ondernemersvereniging evofenedex hebben ieder op hun eigen website een coronadossier aangemaakt. Op deze dossiers kunt als havenbeheerder waardevolle informatie vinden, waarmee u een beter beeld kunnen vormen van de problemen waar de gebruikers van uw havens mee kampen.

 

Ligplaatsen voor de binnenvaart

Niet uit te sluiten is een veranderde behoefte aan ligplaatsen voor de binnenvaart. De eerste tekenen van ligplaatsproblemen doen zich al voor. Vanwege een stil vallende auto-industrie komen autoschepen binnenkort stil te liggen. En wat wanneer het niet-essentiële vervoer ook tot stilstand komt? In deze crisistijd hebben we elkaar nodig. Beschikbare ligplaatsen in uw havens zullen mogelijk ook nodig zijn. 

 

We hopen u middels deze mail voor dit moment te hebben geïnformeerd, uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Richt uw eventuele vragen het liefst zoveel als mogelijk per e-mail via nvb@binnenvaart.nl.

Met vriendelijke groet,

 

Lijdia Pater – de Groot

Secretaris Nederlandse Vereniging van Binnenhavens

 

 

 

Go to top