Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Eurlings stopt met Quick Wins

eurlingsDe regeling Quick Wins Binnenvaart, bedoeld voor de verbetering van bereikbaarheid van Nederlandse binnenhavens en vaarwegen wordt waarschijnlijk beëindigd. Demissionair minister van Verkeer Camiel Eurlings schrijft in een brief aan de Tweede Kamer verlenging van de regeling 'met dezelfde uitgangspunten en criteria niet opportuun' te vinden.
Verkeer en Waterstaat heeft de afgelopen jaren 91 miljoen bijgedragen aan tientallen regionale projecten, zoals de aanleg van nieuwe kades, uitdieping van havens en verbreding van vaarwegen. Voorwaarde van de regeling was dat de betrokken gemeenten en provincies minstens evenveel in een project investeren als het Rijk. In totaal was er 112 miljoen euro Rijksgeld beschikbaar.
Eurlings wil de resterende 21 miljoen wel voor de binnenvaart reserveren: 'We bekijken of dat budget de komende jaren selectief kan worden ingezet voor gebiedsagenda's van een beperkt aantal regio's waar versterking van het landelijke netwerk van binnenhavens en vaarwegen mogelijk is.' Twee miljoen ervan wil hij gebruiken voor het stimuleren van het gebruik van walstroom.

De Rijksbijdrage is toegekend in twee rondes ('tranches') en was alleen bestemd voor overheidsprojecten. De binnenvaartlobby pleitte eerder voor een derde tranche, die ook beschikbaar zou moeten zijn voor het verladende bedrijfsleven, zodat dat meer lading van de weg naar het water zou kunnen overhevelen.

Volgens een evaluatie van de regeling door het bureau Ecorys in opdracht van het ministerie is er mede dankzij de quick wins tot 2020 genoeg capaciteit om de verwachte groei in het bulk- en containervervoer op te vangen. Volgens Eurlings 'ontbreekt de behoefte aan een derde tranche met dezelfde scope en dezelfde criteria' en verwachten de regio's zelf ook dat die niet of nauwelijks kwalitatief goede projecten zou opleveren.

 

Go to top