Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

200 miljoen extra voor TEN-T

Zoals reeds aangekondigd in december 2011, heeft de Europese Commissie op 10 januari 2012 bekend gemaakt  € 200 miljoen extra beschikbaar te stellen voor belangrijke vervoersinfrastructuur projecten. Dit geld is beschikbaar voor co-financiering van projecten in een vijftal specifieke prioritaire gebieden:

  • € 25 miljoen voor projecten gericht op geïntegreerd en multi-modaal vervoer;
  • € 35 miljoen voor infrastructuurprojecten die klimaatverandering helpen mitigeren en/of milieuschade door transport helpen verminderen;
  • € 100 miljoen voor projecten die de realisatie van de TEN-T's kunnen bespoedigen;
  • € 15 miljoen voor PPS-projecten;
  • € 25 miljoen voor projecten die het netwerk - en meer bepaald de corridors - helpen realiseren.

Op de website van het TEN-T Executive Agentschap staat relevante informatie. Projectvoorstellen kunnen tot 13 april 2012 worden ingediend.  Op 31 januari organiseert het Agentschap een informatiedag.  Hier vindt alle informatie over dit evenement, waarvoor een registratie vereist is. De vergadering zal ook via het internet te volgen zijn.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij tenea-communication@ec.europa.eu

 

 

Go to top