NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB)

De binnenhavens zijn een essentiële schakel in de logistieke keten. Zij vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De binnenhavens in het achterland zijn van wezenlijk belang voor de aan- en afvoer van en naar de Nederlandse zeehavens. Het is belangrijk om als binnenhavens te blijven ontwikkelen en toegevoegde waarde te leveren, zodat dit de regio’s en de BV Nederland versterkt in hun positie ten opzichte van Europa.
 

Belang binnenhavens op economische en politieke kaart
De beschikbaarheid van multimodaal vervoer is essentieel voor het behoud, verankering en aantrekken van werkgelegenheid. Dat maakt de binnenhavens bij uitstek tot een belangrijke vestigingsplaats voor economische activiteiten. Toerisme, recreatie- en riviercruisevaart zorgen in veel binnenhavens voor een toename van economische activiteiten en werkgelegenheid. Kansen op het gebied van duurzaamheid, kunnen ook van invloed zijn op de economische ontwikkelingen. Het belang van de binnenhavens heeft de NVB al enige jaren geleden op de kaart van het Nederlandse overheidsbeleid gezet.

 

Nieuwe koers 2020 - 2025
De NVB heeft een nieuwe strategische agenda voor de periode 2020 – 2025 met speciale aandacht voor vijf thema's. Met de nieuwe koers, die samen is ontwikkeld met de NVB-leden, gaat de NVB zich sterk maken voor toekomstgerichte binnenhavens, die onderdeel zijn van een slimme en duurzame vervoersinfrastructuur.

De komende jaren gaat de NVB, samen met leden en relevante partners aan de slag met vijf thema’s:

NVB-Extranet

Vanaf heden heeft de website van de NVB een extranet. Dit houdt in dat leden van de NVB een inlogcode hebben, om alle informatie op de website te zien. Wanneer u geen lid bent van de NVB kunt u veel van de documenten niet lezen, omdat deze exclusief voor NVB-leden beschikbaar zijn. Daarnaast zijn verschillende NVB-nieuwsartikelen niet altijd meer volledig zichtbaar en dient u in te loggen om het volledige bericht te kunnen lezen.
De NVB-leden hebben dus een streepje voor.


Nog geen lid van de NVB?
Mocht u nog geen lid zijn van de NVB, dan hoopt de NVB u van harte welkom te heten als lid of geassocieerd partner van de NVB. Hiervoor kunt u dit online formulier invullen, u kunt hier ofwel direct lid worden ofwel meer informatie over een lidmaatschap aanvragen.


Wel lid van de NVB maar geen inlogcode?
Mocht u wel lid zijn van de NVB, maar geen inlogcode hebben ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met de NVB via nvb@binnenvaart.nl. Ook wanneer u problemen ondervindt met inloggen of anderzijds, kunt u hier uw vragen naar toezenden.

 

 

Go to top