Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nieuwsbrief Blueports Limburg nummer 6

Sinds januari 2013 geeft de provincie Limburg een nieuwsbrief uit over de Blueports Limburg. Inmiddels is de zesde nieuwsbrief uitgegeven. Hier kunt u de laatste icon Nieuwsbrief Blueports Limburg nr 6 lezen. Hierin valt te lezen welke stappen er gezet zijn door de Limburgse havengemeenten, Rijkswaterstaat en de Provincie Limburg om samen te werken op het gebied van havenbeheer. De NVB juicht de ontwikkelingen toe en volgt deze op de voet. Mogelijk kunnen andere provincies en gemeenten die nauwer willen samenwerken, de provincie Limburg als een voorbeeld zien. De nieuwsbrief en eerdere nieuwsbrieven zijn ook hier te vinden.

 

Go to top