Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

VBW: Analyse en aanbevelingen voor het gebruik van walstroom in de binnenvaart

Begin 2013 vormde de Verein für europäische Binnenschiffahrt und Wasserstraßen e.V. (VBW) Technical Committee "binnenwateren en havens" een werkgroep voor het uitvoeren van een grootschalig project voor het gebruik van walstroom door de binnenvaart. De werkgroep kreeg de opdracht om:

  • de ontwikkeling van de kosten en baten van de infrastructuur voor de realisatie van walstroomsystemen te analyseren;
  • een overzicht te creëren van de verschillende walstroomsystemen in Europa en hun regionale spreiding;
  • technische aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling het ontwerp van elektrische kasten en betalingssystemen.

Het eindrapport Landstrom in der Binnenschifffahrt is nu beschikbaar.


Een samenvatting van de onderzoeksresultaten:

  • Walstroom, gevoed door een conventionele energiemix, heeft t.o.v. de opgewekte elektriciteit aan boord, op dit moment weinig of geen voordeel voor het milieu. Deze verhouding kan door de toename van de opwekking van elektriciteit worden gewijzigd op basis van nieuwe energiebronnen.
  • De oprichting van een uitgebreid netwerk van oplaadpunten eist hoge investeringen, die vaak economisch alleen mogelijk zijn met begeleidende maatregelen van de overheid.
  • Het gebruik van walstroom door de binnenvaart kan helpen om geluidsoverlast en geuremissies in bevolkte gebieden te minimaliseren.
  • Op dit moment zijn er in Europa verschillende walstroom systemen, die aanzienlijk verschillen in hun prestaties en in het ontwerp van het betalingsverkeer. Veel locaties zijn niet of onvoldoende geschikt voor moderne schepen. Dit systeem leidt tot lagere acceptatie bij schippers.
  • De VBW pleit voor uniforme Europese normen. Walstroomkasten moet in de toekomst standaard worden ontworpen met 63 A bij 400V. Verder is het van belang om een eenvoudig te gebruiken en laagdrempelig betalingssysteem te hebben.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij info@vbw-ev.de

 

 

Go to top