Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB uit samen met het Centraal Overleg Vaarwegen haar zorgen over fors tekort onderhoud vaarwegen

Handelaren, producenten, binnenvaartondernemingen en waterbouwbedrijven maken zich grote zorgen over een tekort van 400 miljoen euro tot 2020 voor het onderhoud van vaarwegen. Dit tekort veroorzaakt achterstallig onderhoud met grote gevolgen voor bedrijven.


Deze waarschuwing komt van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), een samenwerkingsverband van verladersorganisatie EVO, Koninklijke BLN Schuttevaer, de vereniging van waterbouwers (VVW), de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB).


Tekort

De Algemene Rekenkamer waarschuwt in een rapport dat het onderhoud van vaarwegen de komende jaren met een tekort van 400 miljoen euro te maken krijgen krijgt. Volgens COV leidt dit, net als eerder in 2003 en 2008, tot achterstallig onderhoud. Ook toen bleek het budget ontoereikend. De langdurige stremming van de sluis Eefde maakte dit pijnlijk duidelijk – de schade voor bedrijven bedroeg destijds zo’n tien miljoen euro. Terwijl Rijkswaterstaat nog niet klaar is met het wegwerken van het achterstallig onderhoud uit 2012, bestaat nu de kans dat bedrijven opnieuw met een achterstand in het onderhoud van infrastructuur te maken krijgen.


Risico’s

Hoewel de minister gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer aangaf dat er wel degelijk budget was, betwijfelt het COV dit gezien de Algemene Rekenkamer vasthoudt aan een tekort van 400 miljoen euro. Het COV roept de minister van Infrastructuur en Milieu op om nu extra geld, minimaal 400 miljoen euro, vrij te maken om het beheer, onderhoud, renovaties of vervanging van ‘natte’ infrastructuur zeker te stellen en daarmee vertragingen en financiële schade bij handelaren, producenten, binnenvaartondernemingen en waterbouwbedrijven te voorkomen.

 

Go to top