Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Walstroom

Schone energie en minder geluid: Uniform systeem voor walstroom in alle Binnenhavens

Tot op heden wordt door de schepen in de havens de energie opgewekt door eigen aggregaten/ hulpmotoren. De beheerders van de zeehavens hebben besloten om de stroomvoorziening voor binnenschepen te doen plaatsvinden via walstroom. Hierdoor zal de uitstoot van milieugevaarlijke stoffen en de geluidsbelasting in en rond de havens afnemen.

Dit heeft geresulteerd in een “Richtlijn Walstroom Binnenvaart” die op 19 november 2009 is vastgesteld door de Nationale Havenraad.

Om te zorgen dat er een uniform systeem komt in alle havens over geheel Nederland (er zijn 359 binnenhavens) heeft de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) besloten dit initiatief te ondersteunen en onder de aandacht te brengen van de diverse overheden en binnenhavenbeheerders.

Door dit te propageren kan een verdere verduurzaming van de havenactiviteiten worden bereikt en, wat zeker zo belangrijk is, kan de binnenvaart gebruik maken van een uniform systeem, wat de toepasbaarheid sterk zal vergroten en de kosten zo laag mogelijk kan houden.

De volgende stap zal zijn om dit uniforme systeem Europees te gaan uitrollen, ter vermijding van een aparte oplossing per Europees land. Om dat te bewerkstelligen zal in overleg worden getreden met de European Federation of Inland Ports (EFIP)

Ter stimulering van walstroomgebruik hebben de Europese Commissie en de Provincie Zuid-Holland geld beschikbaar gesteld. Hiervoor worden de projecten gefinancierd die lopen ter realisering van walstroomvoorzieningen. Ook als Haven of binnenvaartschipper zijn er stimuleringsmogelijkheden om gebruik te gaan maken van walstroom. Deze stimuleringsregelingen gelden voor walstroomaansluitingen aan kades en voor walstroomaansluitingen aan boord van schepen.

Lees meer op: Dossier Walstroom en FAQ (Frequently Asked Questions) op website CBRB.

 

 

Go to top