Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Europees schone lucht beleidspakket

De Europese Commissie heeft eind 2013 een beleidspakket aangenomen met nieuwe maatregelen om de luchtvervuiling te verminderen. Het pakket stelt updates van bestaande wetgeving en streeft naar verdere vermindering van schadelijke emissies van industrie, verkeer, energiecentrales en landbouw, met het oog op het verminderen van de impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Richtlijn emissieplafonds

Voor binnenhavens is de voorgestelde richtlijn inzake nationale emissieplafonds het meest relevant. In deze richtlijn zijn strengere plafonds op de nationale emissies van luchtverontreinigende stoffen. Dit is niet specifiek gericht op de havens. Voor havens met grote industriële gebieden kan deze richtlijn uitdagingen opleveren.

 

 

Go to top