NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

NVB publiceert het jaarverslag van 2023

Met dit jaarverslag blikt de NVB terug op een succesvol verenigingsjaar en vierde uitvoeringsjaar van de Strategische Agenda.

Sinds 1996 zet de NVB zich in voor het behoud en de doorontwikkeling van binnenhavens door middel van kennisdeling, het stimuleren van samenwerking en belangenbehartiging. Het afgelopen jaar is er opnieuw hard gewerkt aan de Strategische Agenda 2020-2025, met als kernthema’s digitalisering, duurzaamheid, circulariteit, bereikbaarheid en samenwerking.

2023 is een succesvol jaar geweest waarin vooruitgang is geboekt op de Strategische Agenda. Digitalisering stond centraal, aan de hand van het actieprogramma dat de NVB in samenwerking met Koninklijke Binnenvaart Nederland opgesteld heeft om binnenhavens en binnenvaart actief te betrekken bij digitalisering en het delen van data te stimuleren. Ook op andere thema's zijn stappen gezet, die u allemaal kunt nalezen
in dit jaarverslag.

2023 was ook het jaar waarin Eric Jansse de Jonge het einde van zeven jaar voorzitterschap markeerde, zo gaf hij het stokje over aan Maarten van Gaans-Gijbels. Tijdens het jaarcongres deed hij een oproep aan de NVB: "Wees zuinig op de leden, betrek ze, help elkaar, houd de sfeer zakelijk maar zorg ook voor humor."


Het jaarcongres was tevens ook een succes. De dag vond plaats op 6 oktober in Utrecht, georganiseerd door de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat, met als thema 'Duurzaam doen'.

Klik hier om het jaarverslag te lezen

 

Go to top