Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nieuwe editie magazine Havenlocaties Nederland 2020 verschenen

Dit is alweer het vijfde jaar op rij dat Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland heeft uitgegeven. Wederom hebben een aantal binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Er ligt een prachtig product van Jager Media, met wie de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens ook dit jaar weer met plezier heeft samengewerkt. Klik hier om Havenlocaties Nederland 2020 te lezen.


Nederlandse Vereniging Binnenhavens
Op pagina 12 en 13 van Havenlocaties Nederland 2020 staat een interview met Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Binnenhavens over de nieuwe strategische agenda voor de komende vijf jaar. “Digitalisering is een topprioriteit in de Strategische Agenda. Een lastige, want niet iedere haven heeft dezelfde behoefte en er zijn veel verschillende technische oplossingen. Digitalisering in binnenhavens heeft vooral betrekking op het slimmer en efficiënter afwikkelen van scheepvaart en logistieke stromen. Het slim bundelen, combineren en uitwisselen van data is daarbij van groot belang. Ook hierbij geldt dat we alle partijen bij elkaar moeten brengen om tot een uniforme en werkbare systematiek te komen”, aldus Eric Janse de Jonge. Hier kunt u het artikel “Havenlocaties Nederland 2020 Samen van beleid naar uitvoering” direct downloaden en lezen.


Digitalisering
De eerste stappen met het thema digitalisering uit de strategische agenda zijn al gezet. Op pagina 34 van Havenlocaties Nederland 2020 is te lezen hoe er gewerkt wordt naar een toekomstbestendig netwerk van binnenhavens. Het programma ‘digitalisering en binnenhavens’ – een coproductie van de NVB en Topsector Logistiek – is erop gericht om die kennis en kunde te delen.


Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid
Bij de uitwerking van de strategische agenda van de NVB heeft Movares zich samen met DGMR als trekker geconformeerd aan de uitwerking van het thema ‘Duurzaam en Toekomstbestendig Havenbeleid’. ‘Hoe realiseer je dit in praktijk?’ dat is de vraag waar Movares samen met DGMR antwoord op probeert te geven in een artikel op pagina 62 - 65.


Green Deal
Juni vorig jaar sloot minister Cora van Nieuwenhuizen een zogenoemde Green Deal met diverse partijen om samen met de zeevaart en binnenvaart te verduurzamen. Directeur Khalid Tachi van Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) over de ambities en doelen in de Green Deal en de manieren om die te verwezenlijken op pagina 52 en 53 in de Havenlocaties Nederland 2020. Eric Janse de Jonge, voorzitter van de NVB, komt ook aan het woord in dit artikel.

 

Uniformering grondslagen binnenhavengelden
Koen de Korte heeft, in opdracht van de NVB, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer, zijn afstudeeronderzoek afgerond naar de uniformering van de binnenhavengeldstructuur. Lees meer op pagina 71 over dit onderzoek en de resultaten, als onderdeel van een groter artikel geschreven door Marieke Vavier van Port Solutions Rotterdam (PSR) met als titel Haventarieven ter ondersteuning van de modal-shift beweging.


Een greep uit de andere artikelen:

  • Blue Ports Limburg – Joost van den Akker (pagina 3)
  • Venray is een puzzelstukje in de Zuid-Oost-corridor (pagina 6 - 9);
  • Samen werken versterkt de Topcorridors (pagina’s 22 – 25);
  • MCA Brabant kijkt verder dan de provinciegrenzen (pagina 30 - 33);
  • Binnenhavenmonitor 2019: binnenhavens als logistieke hotspots ‘boomen’ – Martijn Streng en Bart Kuipers, Erasmus UPT (pagina 40 – 41)
  • Groei in de Port of Harlingen (pagina 44 – 45)
  • POLO en de haven van de toekomst (pagina 46 – 49)
  • Flevokust Haven biedt ruimte en kwaliteit (pagina 54 – 56)
  • Rotterdam meest aantrekkelijke haven in Europa voor logistieke investeerders (pagina 58 – 59)
  • Je moet verladers verleiden met een goed en betrouwbaar product - LINc(pagina 68 – 69)

Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw haven te presenteren in een volgende editie van ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media.

 

Go to top