Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Verslag themamiddag Crisis? Nieuwe uitdagingen!

Op 18 juni heeft de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens in het kader van haar jaarvergadering de themamiddag “Nederlandse Blueports: Crisis? Nieuwe uitdagingen!” gehouden. Het doel van deze middag was aan te tonen dat het voor overheden en ondernemers mogelijk is sterker uit de crisis te komen. Het thema duurzaamheid stond ook bovenaan op deze middag.

De middag werd aangevangen door een welkomstwoord door de Burgemeester van gastlocatie Wageningen, Dhr. van Rumund. Hij gaf aan zeer trots te zijn op de ontwikkelingen van zijn gemeente en een gedegen strategie te hebben om de haven te blijven ontwikkelen. Na het welkomstwoord van de burgemeester werd de middag geopend door de nieuwe NVB voorzitter, Marijke van Haaren. Zij benadrukte het ontstaan van de NVB en de ontwikkeling die het doorgemaakt heeft. De laatste ontwikkeling hierin is dat de NVB overgaat naar een professionele organisatie. Mede door het groeiend aantal leden is de NVB steeds meer in staat op professioneel niveau te opereren.  Daarnaast benadrukte de voorzitter het belang van duurzaamheid voor de binnenhavens. Staatssecretaris Huizinga was uitgenodigd voor de themamiddag, maar kon helaas niet aanwezig zijn. Wel heeft zij een videoboodschap ingesproken waar ze de beleidsvoornemens en de activiteiten van V&W verteld.

Dhr. Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit heeft een presentatie gehouden over het instrumentarium duurzame binnenhaven. De NVB is initiator van het idee een instrumentenmap binnenhavens te ontwikkelen vanuit het oogpunt van duurzaamheid. In de presentatie geeft Dhr. Kuipers het belang hiervan weer en schetst het kader van duurzaamheid in relatie tot binnenhavens. Enthousiaste gemeenten en provincies kunnen zich melden bij de NVB om deel te nemen aan dit project. Dhr. Frank Luisman heeft een presentatie gehouden over de te ontwikkelen Masterclass Binnenhavens die de MTBS in samenwerking met de NVB aanbiedt. Deze Masterclass biedt beleidsmakers meer inzicht in hun werkzaamheden op het gebied van binnenhavens en biedt tools om het binnenhavenbeleid op te stellen en uit te voeren. Ook voor deelname aan deze Masterclass kunnen geïnteresseerden zich opgeven bij de NVB.

De speeches en presentaties zijn hier terug te vinden

 

Go to top