NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Masterclass anders bestemmen

Steeds meer bedrijfsgebouwen staan leeg en nieuwe kavels blijven onbebouwd. Als dat lang aanhoudt ontstaat een verwaarloosd beeld. Braak en leegstand leveren financieel niets op. Voor kantoorgebouwen wordt al wat langer nagedacht over andere bestemmingen, maar wellicht kan dat ook een oplossing zijn voor bedrijventerreinen? Daarom gaat de eerste masterclass die de Provincie Zuid-Holland in 2013 organiseert over Tijdelijk Anders Bestemmen op bedrijventerreinen.

Bij het zoeken naar een (tijdelijke) andere bestemming voor een bedrijfsgebouw of leeg perceel is creativiteit nodig en de wil van alle partijen om iets tot stand te brengen. En dan komt ook nog regelgeving op gebied van milieu en ruimtelijke ordening om de hoek kijken. Hoe kunnen we dit proces het beste in gaan en beheersen? Dat is de invalshoek die we op deze masterclass zullen gaan belichten. De masterclass is interessant voor ez-functionarissen, maar ook voor vastgoedmensen en geïnteresseerde uit de ruimtelijke- of milieuhoek.

Het programma is nog niet helemaal rond. De mogelijkheden zullen verkend worden aan de hand van cases. De praktijksituatie op het terrein "De Schans" in Ridderkerk, bij het bedrijventerrein Donkersloot is daar één van.

Dit is een vooraankondiging van de Masterclass, het definitieve programma en de locatie van de bijeenkomst volgt zo spoedig mogelijk. U kunt uzelf wel alvast aanmelden door een mail met uw contactgegevens te sturen naar Rob Poolen (r.poolen@pzh.nl). Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.

 

Go to top