Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nederlandse lobby voor investeringen in infrastructuur

Nederland beschikt over een uniek en uitgebreid vaarwegen- en binnen- en zeehavennetwerk dat alle economische kerngebieden met elkaar verbindt. Voor bedrijven die de aan- en afvoer van hun goederen via deze weg goedkoop en efficiënt kunnen regelen zijn zowel de binnenwateren als de binnen- en zeehavens heel belangrijk. In een 24-uurs economie is doorstroming, ook over water,  essentieel. In icon deze brief aan de minister president roepen 24 organisaties, waaronder de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens,  dit en komend kabinet op aanzienlijk meer aandacht te geven aan en geld te investeren in mobiliteit. De partijen constateren gezamenlijk dat de mobiliteit van reizigers, recreanten, bedrijven en vervoerders in Nederland stagneert nu de economie weer groeit. Een stevige financiële injectie in het infrastructuurfonds is dan ook onontkoombaar.

De media hebben het bericht breed overgenomen. Volgende maand bij het Algemeen Overleg over het MIRT zal over dit onderwerp worden gedebatteerd. De komende tijd zullen de 24 organisaties blijvende aandacht voor het onderwerp vragen via de media en gesprekken voeren met partijen over het verkiezingsprogramma. Het doel is om in het nieuwe regeerakkoord een substantiële en gerichte investering in infrastructuur op te laten nemen.


 

 

Go to top