NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Kampen blij met rapport dat er niet is

KAMPEN - Kampen reageert verheugd en blij op haar goede rangschikking op de lijst van Europese binnenhavens. Uit onderzoek van het ingenieursbureau DHV in Amersfoort zou blijken dat de Zuiderzeehaven een vierde plaats inneemt achter Parijs, Luik en Duisburg. “Hartelijk dank voor uw gelukwensen”, aldus wethouder Treep, die de Zuiderzeehaven in portefeuille heeft. “We zijn er erg blij mee. Het doet eindelijk recht aan Kampen als binnenhavenstad”. “Onderzoeksrapport, van wie, voor wie, door wie”, vraagt directeur Rick Duijn van de Zuiderzeehaven zich af. “Ik weet werkelijk van niets. Het zou toch voor de hand liggen dat een directeur weet wanneer het goed met zijn bedrijf gaat”.

“Ach dat rapport. Dat is er niet”, weet woordvoerder Vermij van het ingenieursbureau. ,,We hebben iets in Parijs onderzocht waarbij Kampen en passant is meegenomen. En die goede cijfers vallen op hè. Dat haalt de kranten, radio en televisie. Zelfs landelijke kranten sprongen er op in. Maar niemand die de feiten controleert. Toch curieus hè”. Is Kampen en daarmee de Zuiderzeehaven blij met haar rangschikking op een lijst binnenhavens, die is gedestilleerd uit een onderzoek dat nooit heeft plaatsgevonden? Een fraai staaltje spraakverwarring in Kampen. Uit onderzoek voor de Scheepvaartkrant blijkt dat Kampen ‘meelift’ op de resultaten van een Frans onderzoek naar de mogelijke aanleg van een nieuwe binnenhaven bij Parijs. Waar lokale, regionale en een enkele landelijke krant deze cijfers voor zoete koek aannamen, bleek bij navraag al snel dat er van een onderzoek – nog geen - sprake is.

Nakakelen
Laten we bij de hoofdrolspeler, de Zuiderzeehaven in Kampen beginnen. “Er is helemaal geen onderzoek”, vertelt directeur Duijn. “Laat staan cijfers uit een onderzoek. De media kakelen elkaar na. DHV heeft ons over de goede rangschikking geïnformeerd nadat ze een Frans onderzoek hadden uitgevoerd naar de haalbaarheid van een nieuwe binnenhaven bij Parijs. Uit dat onderzoek bleek al snel dat de Zuiderzeehaven, wat oppervlakte betreft, een vierde plaats inneemt. Niets meer en niets minder. Wat betreft op- en overslag van goederen of andere activiteiten hebben we nog een wereld te winnen. Komen we in de top tien zelfs nog niet voor. We hebben DHV wel gevraagd deze cijfers nader toe te lichten en te onderzoeken. En dat wordt een rapport, waar wij de opdracht voor geven, waaruit blijkt dat we het gewoon goed doen. Maar dat moet je niet overdrijven. Dar rapport verschijnt overigens pas over enkele weken. Laat daar geen misverstand over ontstaan”.

Misverstand
“Het is allemaal een enorm vervelend misverstand”, vindt woordvoerder Vermij van DHV. “We hebben dat Franse onderzoek uitgevoerd en daarbij kwamen de cijfers van Kampen, vrij toevallig, aan de oppervlakte. Die gegevens hebben we vermeld tijdens een expertisebijeenkomst tussen de gemeenten Zwolle en Kampen. En daar zijn blijkbaar bepaalde ambtenaren en verslaggevers van kranten, radio en televisieomroepen mee aan de haal gegaan. Met dit vreselijke misverstand tot gevolg. Het had niet mogen gebeuren maar gedane zaken nemen geen keer”. Wethouder Treep ziet in de gebeurtenissen toch een lichtpuntje. “Ondanks deze verwarring gaat het gewoon erg goed met de voorzienig. Het havengebied van 400 hectare groot staat in de top vijf van Europa. Onderzoek of niet. Daarnaast liggen we met de uitgifte van gronden ver voor op onze verwachtingen. We geven nu grond uit wat aanvankelijk gepland stond in 2018. Sterker nog; we denken aan de aanleg van een tweede Zuiderzeehaven. Onze twee huidige havens, de Zuiderzeehaven en de Haatlandhaven, lopen langzaam maar zeker vol. Daarnaast hebben we eigen kaders waar veel bedrijven belangstelling voor hebben. Die tweede haven zou aan de noordzijde van de N50 aangelegd moeten worden. De rest ligt aan de andere zijde van de N50. De locatie is perfect. De belangstelling groot. Ik zou zeggen; aanleggen”. De Zuiderzeehaven wordt geleid door drie publieke en drie private sectoren. Publiekelijk zijn de gemeenten Zwolle, Kampen en de provincie Overijssel bij het project betrokken. Privaat zijn dat Dura Vermeer, De Vries en Van der Wiel en het Belgische Dredging uit Antwerpen.

Bron: Scheepvaartkrant

 

Go to top