Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Innovatieve projecten Smart Delta Drechtsteden zorgen voor verduurzaming binnenvaart en baggersector

Twee grote projecten binnen Smart Delta Drechtsteden hebben succesvol subsidies binnengehaald uit het R&D mobiliteitsfonds (RDM) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Het gaat in totaal om 48,5 miljoen euro voor de innovatieve projecten MENENS en SH2IPDRIVE. Beiden richten zich op duurzame scheepvaart.

VERDUURZAMING BINNENVAART

Het project SH2IPDRIVE (Sustainable Hydrogen Integrated Propulsion Drives) is een ambitieus innovatieproject van 25 partijen. In het project werken verschillende partijen samen, zoals alle Nederlandse technische universiteiten, TNO, Shell, scheepswerven en innovatieve toeleveranciers, zoals Koedood Marine Group. Binnenvaart-innovator Future Proof Shipping is penvoerder. Het doel is om de introductie van waterstof als alternatieve en kosteneffectieve energiedrager te versnellen. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar bunker- en opslagsystemen, scheepsontwerp, veiligheid en doorontwikkeling van brandstofcellen. “Met dit project komt de verduurzaming van met name de binnenvaart in een stroomversnelling”, aldus business developer Smart Delta Drechtsteden Hedi Visscher. “De samenwerking van deze verschillende partijen is niet altijd vanzelfsprekend en daarom ook heel bijzonder.”

In 2022 komen de eerste schepen met waterstof al in de vaart, en volgens Hedi Visscher zullen in de aankomende vier jaar steeds meer oplossingen concreet zichtbaar worden. “Bijvoorbeeld als het gaat om opslag van waterstof, hoe en waar er gebunkerd kan worden, hoe het optimaal veilig kan en natuurlijk wat het effect zal zijn op het scheepsontwerp.”

VAN DIESEL NAAR METHANOL
Het project MENENS (Methanol Energiestap Naar een Emissieloze Nederlandse Scheepvaart) richt zich op de vervanging van diesel door methanol. Deze toepassing heeft veel steun van de internationale maritieme sector en is de meest haalbare optie voor grootschalige introductie op de korte tot middellange termijn. De subsidie is bestemd voor een breed consortium van 22 partijen uit de Nederlandse maritieme sector: van reder tot ontwerper, van scheepsbouwer tot toeleverancier. Vanuit de Roadmap deltatechnologie is het samenwerkingsverband Zero Emission Dredging HUB (ZED Hub) aangesloten. Het streven is emissieloos baggeren in 2030. Deelnemende bedrijven zijn Boskalis, Van Oord, Damen en IHC en regionale promotie- en acquisitie organisatie Deal Drecht Cities.

“Varen op methanol geeft mogelijkheden voor zeer forse CO2-reductie”, aldus business developer Arjen de Jong. “Het kan toegepast worden bij een grote variatie van schepen zoals in de jachtbouw, offshore werkschepen en baggerschepen. Met deze ontwikkeling willen we de uitstootvrije scheepvaart versnellen. Dit technologisch hoogstaand project creëert een sterke basis voor onze doelstelling om emissieloos te kunnen baggeren in 2030.”

SLIM SAMEN VOORUIT MET SMART DELTA DRECHTSTEDEN
Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio voor de ongeveer 300.000 mensen die in de Drechtsteden wonen. Innovatie, een goed vestigingsklimaat en goed opgeleide mensen zijn daarbij belangrijk. Om de innovatiekracht van de regio te vergroten en te versterken zijn ondersteunende initiatieven als de Duurzaamheidsfabriek, de Maakfabriek en het MKB-Katalysatorfonds in het leven geroepen. Daarnaast worden bijvoorbeeld ook business developers ingezet die bedrijven, andere innovatiepartners en onderwijs bij elkaar brengen (consortia), zodat innovatieprojecten kunnen worden versneld en opgeschaald. Binnen Smart Delta Drechtsteden is dat met name binnen de maritieme sector en de (technologische) maakindustrie. Deze sector is zich goed bewust van de noodzaak om de industrie duurzamer in te richten. In het brede spectrum van het onderwerp duurzaam varen werkt Smart Delta Drechtsteden aan verschillende thema’s. Denk aan slimme voortstuwing, alternatieve brandstoffen (Green Engine Technology), smart metrology en smart technology (automatiseren). Diverse initiatieven zijn al gestart in de Duurzaamheidsfabriek en bij regionale bedrijven.

Ook aansluiten bij één van de innovatieve projecten op het gebied van duurzaam varen? Neem contact op met Hedi Visscher, business developer Smart Delta Drechtsteden via mail (hedi.visscher@innovationquarter.nl) of bel 06-82483457.

 

 

Go to top