NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Workshop Infrastructuur natte bedrijventerreinen en binnenhavens

De Provincie Zuid Holland heeft eind 2011 een masterclass over natte bedrijventerreinen en binnenhavens georganiseerd.  In vervolg hierop zal een serie workshops worden georganiseerd in 2012. Op 14 juni 2012 zal deze gaan over de infrastructuur gerelateerd aan de vaarwegen gelegen in Zuid-Holland.

Inleiding
Lettend op de huidige trends van de binnenvaart, zijn de verschillende vaarwegen dan ingericht op het optimaal verwerken van de (toekomstige) goederenstroom? Zien gemeenten (zowel RO als EZ) de kansen en knelpunten van de vaarwegen en de daaraan gelegen bedrijventerreinen en hoe gaan zij met verschillende belangen om. Hoe ervaren binnenvaartschippers de verschillende vaarwegen en de infrastructuur (havens, kades, ligplaatsen, bruggen etc.) daarom heen?

Beoogd resultaat van de workshop?
Inzicht in de noodzaak van overslagfaciliteiten en ligplaatsen, knelpunten en belemmeringen die ervaren worden en kansen die gezien worden om er meer gebruik van te kunnen maken. Dit inzicht is belangrijk voor het opstellen en / of heroverwegen van ons vaarwegenbeleid en bedrijventerreinenbeleid.

Voor wie is de workshop?
We willen tijdens deze workshops kennis van en rondom de vaarwegen bij elkaar brengen. Dit zijn de (lokale EZ en RO) ambtenaren betrokken bij natte bedrijventerreinen, havenbeheerders, mensen betrokken bij het vaarwegenbeleid (rijk- en provinciaal), bedrijfsleven en de binnenvaartschippers. Wanneer u niet direct betrokken bent bij de vaarwegen en/of de natte bedrijventerreinen en binnenhavens, vragen wij u deze mail door te sturen naar uw collega die dat wel is.

Het programma
13.00 – 14.30 Sessie 1 Delftse Schie, Rijn Schiekanaal, Korte Vlietkanaal en Oude Rijn.
14.30 – 16.00 Sessie 2 Hollandse IJssel, Gouwe, Oude Rijn, Heimanswetering.
16.00 – 17.30 Sessie 3 Oude Maas, Boven en Beneden Merwede, Lek en Noord.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor deze workshop bij Rob Poolen (r.poolen@pzh.nl of 070 441 7321).

Waar en wanneer?
14 juni 2012 bij de  Kamer van Koophandel, Koningskade 30, 2596 AA, Den Haag.
Goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het gebouw bevindt zich naast het Provinciehuis en is bereikbaar met tram 9.

 

 

Go to top