NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Wi-Fi hotspots voor de binnenvaart in Amsterdamse Houthavens

De binnenvaart heeft vanaf vandaag makkelijker en sneller toegang tot breedband-internet via Wi-Fi hotspots op de binnenvaartligplaatsen in de Houthaven en de Oude Houthaven. 
 
De binnenvaart kan via de WiFi hotspots informatie uitwisselen en diensten aanvragen van het havenbedrijf Amsterdam N.V. en partners, zoals het vinden en reserveren van ligplaatsen via de website. Door deze dienst  is het ook mogelijk om grote bestanden als bijvoorbeeld digitale vaarkaarten  te downloaden. Er is gekozen om de Wi-Fi hotspots in de Houthavens aan te bieden omdat in deze havens circa 36 ligplaatsen voor de binnenvaart aanwezig zijn. Naast de haven van Amsterdam doen inmiddels negen havens mee met dit project, waaronder de havens van Rotterdam (Maashaven) en Zwijndrecht.
Eerder overhandigde de Minister van Infrastructuur & Milieu het eerste WiFi-kastje aan de vice-voorzitter van de NVB, zie dit artikel bij het NVB-Nieuws.
 
Abonnement geeft toegang tot alle deelnemende havens
De aanleg van de WiFi hotspots is onderdeel van Binnenvaartnet, een initiatief van de Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten. Deze stichting is in september 2013 opgericht en heeft als doel het bieden en beheren van laagdrempelige ICT diensten voor binnenvaartschippers. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft ook zitting in het bestuur van deze stichting. De stichting is een initiatief van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat.
Voor meer informatie zie: www.binnenvaartnet.nl.

Wi-Fi hotspots voor de binnenvaart in Amsterdamse Houthavens

 

Go to top