Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Politie en Havenbedrijf Moerdijk werken samen in pilot ANPR-koppeling cameratoezicht

Beveiligingscamera’s Port of Moerdijk aangesloten op landelijke politienetwerk

De politie en het Havenbedrijf Moerdijk zijn een pilot gestart waarbij het cameratoezicht op het haven- en industrieterrein is aangesloten op het landelijke politie ANPR netwerk. ANPR is automatische kentekenplaatherkenning en wordt ingezet om de beveiliging op het haven- en industrieterrein te vergroten. Zij gaan hiervoor een overeenkomst aan voor de duur van een jaar, afgelopen maand is de pilot gestart.

 

Overheidspartners en publiek private partijen slaan steeds vaker de handen in een om criminaliteit op haventerreinen tegen te gaan. Deze pilot is een onderdeel van de totale integrale aanpak in het kader van integere en weerbare zeehavens. Hierin is te lezen dat criminelen gebruik maken van de goede infrastructuur in de West-Brabantse zeehavens. Het ondermijnende effect van deze georganiseerde criminaliteit is groot en reikt tot ver buiten de (regio)grenzen.

 

Pilot Port of Moerdijk
Bij ANPR (Automatic Number Plate Recognition) leest een speciale camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met lijsten gezochte kentekens: van bestuurders die boetes hebben openstaan of die gezocht worden door justitie. Met deze pilot kan de politie snel reageren bij een zogenaamde ANPR-hit: wanneer er een match is in het systeem. Het draagt tevens bij aan het vergroten van de kennis- en informatiepositie van de deelnemende partners rondom veiligheid in de haven.

 

Professionalisering beveiliging
Tim Steffens, manager Veiligheid en Havenmeester bij het havenbedrijf: “Met deze koppeling stellen we de politie beter in staat om het werk te doen. Het is een mooie stap in de verdere professiona-lisering van de beveiliging op het terrein, waar ook de Stichting Beveiliging Moerdijk zich hard voor heeft gemaakt.” Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd en een eventueel vervolg vormgegeven.

 

Fred van Gisteren, operationeel expert/ wijkagent, Politie Zeeland-West Brabant, team Water Moerdijk: “De ANPR vormt een van de barrières tegen ondermijning in de zeehavens. Door informatie uit de ANPR kunnen wij samen met de publieke en private partners adequaat inspelen op dreigingen en incidenten. Voor de opvolging met de meldingen werken we samen met het basisteam Roosendaal, team Verkeer en de dienst Infrastructuur van de Landelijk Eenheid, terwijl wij worden ondersteund door team Technisch Toezicht.”

 

Privacy
Het Havenbedrijf Moerdijk doet zelf niets met de kentekeninformatie en is niet bevoegd de informatie van de politie in te zien. Bij de politie wordt de informatie over de gelezen kentekenplaten, als ze niet in de lijst met gezochte kentekenplaten staan, direct verwijderd tenzij het voor opsporingsonderzoek langer nodig is. Lees meer over ANPR op de website van de politie.

 

 

Go to top