NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

EFIP levert waardevolle input op voorstel tot herziening van TEN-T

Op 14 december 2021 publiceerde de Europese Commissie haar pakket inzake efficiënte en groene mobiliteit (Efficient and Green Mobility Package) gepubliceerd. Het belangrijkste voorstel voor binnenhavens in dit pakket is de voorgestelde herziening van de TEN-T Guidelines. Deze herziening moet het Europese vervoersnetwerk toekomstbestendig maken en multimodaal vervoer verder ondersteunen.

Voor de binnenhavens is de herziening van de TEN-T-Guidelines van het grootste belang. TEN-T vormt de basis voor de ontwikkeling van het logistiek netwerk van de EU. Een sterke logistieke sector is essentieel voor de economische groei en het concurrentievermogen van Europa en deze is slechts zo sterk als het onderliggende netwerk. TEN-T zal voor de komende jaren het transport landschap definiëren.

In onze eerste analyse was EFIP blij te zien dat onze punten over TEN-T en de verordening inzake goederencorridors per spoor (RFCR) zijn overgenomen. De uitbreiding van het hoofdstuk over multimodale goederenterminals is nuttig om de samenwerking tussen de modaliteiten verder te ondersteunen. De lidstaten zullen samen met de exploitanten de noodzaak van nieuwe terminals analyseren en plannen maken om zo het multimodaal vervoer verder te laten groeien en kan het onderling verbonden netwerk van de toekomst tot stand worden gebracht.

Zoals uiteengezet in het EFIP- 2019 standpunt; leidt klimaatverandering tot extreme weersomstandigheden, zoals duidelijk te zien was in 2018 (droogte) en 2021 (overstromingen). Dit heeft onder andere een zichtbaar effect op de binnenvaart. Onze infrastructuur moet daaraan worden aangepast. De opname van klimaatveranderingsbestendigheid in de nieuwe TEN-T is daarom zeer welkom.

Vanuit de Europese binnenhavens zien we echter nog bepaalde tekortkomingen en zorgen. In heel Europa staan de spoorverbindingen met havens onder druk, worden ze opgeheven of zijn ze volledig onbruikbaar. Dit maakt de verwezenlijking van de modal-shift doelstelling bijzonder moeilijk. De Europese binnenhavens hebben steun nodig van TEN-T om ervoor te zorgen dat ze hun bestaande spoorverbindingen behouden en dat deze ook gepast zijn voor de toekomst.

De inzet op multimodale terminal is in principe zeer nuttig maar de details roepen nog vragen op. Zo zullen terminal tegen 2040 740m lange treinen moeten kunnen ontvangen en behandelen. Hoe moet dit echter werken als een terminal in een stedelijk gebied ligt en de nodige uitbreiding van de terminal niet mogelijk zal zijn?

Een andere vraag gaat over de bepalingen rondom duurzaam varen. In het voorstel wordt gesteld dat havens de relevante infrastructuur hiervoor moet hebben en geeft hiervoor een aantal voorbeelden. Echter is het niet duidelijk waaraan dit zal worden getoetst en wat er echt nodig zal blijken.

Dit en nog veel meer punten komen terug in dit zeer complex dossier dat de gehele Europese Unie bestrijkt. De komende maanden zal EFIP de discussie met de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese Raad aangaan en zorgen dat de verschillende zorgen worden behandeld.

NVB is betrokken bij de Infrastructure & Investment (I&I) commissie van EFIP en heeft haar leden gevraagd input te leveren voor dit dossier. Deze waardevolle input zal in overeenstemming worden gebracht met de bijdrage die door EFIP wordt meegenomen richting de Europese Commissie. Via de NVB wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang op dit en andere relevante dossiers.

 

 

 

Go to top