Statement EFIP Naiades II

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) is lid van de European Federation of Inland Ports (EFIP). Dit lidmaatschap wordt steeds belangrijker gezien allerlei Europese ontwikkelingen. Dit najaar heeft de EFIP met dit document gereageerd op de Europese plannen van Naiades II.

Het nieuwe TEN-T beleid zal zeker bijdragen aan verbetering van de Europese binnenvaart, binnenwateren en haveninfrastructuur.


De EFIP onderschrijft het belang en de doelen van Naiades II. De binnenvaart heeft potentie! Het is een modaliteit die een rol kan spelen bij het behalen van de doelen  t.a.v. duurzaamheid en veiligheid. Daarnaast zorgt de toenemende congestie op de weg dat andere vervoerswijzen moeten worden ingezet.


De EFIP geeft volledige steun aan een geïntegreerde visie. De binnenvaart moet worden geïntegreerd in de co-modale transportketen. Een efficiënt binnenvaartbeleid moet dan ook hand in hand gaan met beleid dat uitgaat van de ondersteunende rol van de binnenhavens als multimodale knooppunten.


De financiering van dit beleid voor binnenvaart en binnenhavens kan via de Connecting Europe Facility (infrastructuur ) en het Horizon 2020 (innovatie). Er moet worden voorkomen dat de binnenvaart wordt gezien als een geïsoleerde wijze van vervoer, zowel in termen van infrastructuur en exploitatie. De EFIP pleit voor een multimodale benadering. Een goed gedimensioneerde netwerk van binnenhavens is een voorwaarde om het aandeel van de binnenvaart te vergroten. Nodig zijn havens met voldoende kwaliteit en capaciteit voor de overslag en logistieke faciliteiten.

 

 

Go to top