NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nu binnenhavens aan zet!

Op donderdag 3 april vond er in Kornwerderzand een gecombineerde bijeenkomst plaats, die werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). Tijdens de middag stond het onderwerp “Nederlandse binnenhavens & financiële steun uit Europa” op het programma. Dankzij inzet van de NVB op het onderwerp TEN-T zijn de belangen van de Nederlandse binnenhavens wederom op de kaart gezet. Duidelijk is geworden dat nu de havens aan zet zijn!

De afgelopen twee maanden heeft de NVB in samenwerking met Buck Consultants een inventarisatie gedaan van de projecten die er zijn in de Nederlandse binnenhavens die staan op het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Tevens is er een document opgesteld met informatie over TEN-T voor deze binnenhavens. Zie ook dit artikel bij het NVB-nieuws.

Tijdens de bijeenkomst is onder andere naar voren gekomen dat de Europese Commissie de binnenhavens graag de ruimte geeft bij het indienen van projecten. Ze zijn zeer bereid mee te denken, hoe bepaalde projecten in de context van de verordening kunnen gaan passen. Daarmee proberen ze zich flexibel op te stellen.

Duidelijk is naar voren gekomen dat nu de havens aan zet zijn! Zo zullen ze in contact moeten gaan treden met partijen op Europees niveau, om steun te krijgen voor de projecten die zij hebben. Hierbij moet de Europese meerwaarde van een project goed naar voren worden gebracht. Het is daarnaast niet alleen belangrijk steun te krijgen op Europees niveau, uiteraard moet ook de regio achter de plannen staan. Maar ook de overheid moet bij het proces betrokken worden, want zij zullen uiteindelijk de benodigde handtekeningen en stempels zetten alvorens een aanvraag voor TEN-T te doen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft waardering uitgesproken over de NVB als vertegenwoordiger van de vele havens die binnen dit netwerk vallen.

De NVB zal de komende weken een lijst van algemene vragen op stellen, de zogenoemde Frequently Asked Question (FAQ) lijst. Tevens zal het onderzoek worden afgerond waarbij de vraag wordt beantwoord op welke wijze de Nederlandse binnenhavens, die deel uitmaken van het TEN-T netwerk gebruik kunnen maken van de beschikbare Europese middelen.

De NVB kijkt terug op een geslaagde middag en hoopt dat de havens aan de slag gaan. Als de havens vragen hebben, is de NVB bereid te kijken naar de mogelijkheden om de havens te helpen en door te verwijzen naar de juiste partijen.

 

          

Marijke van Haaren, voorzitter NVB                                                     Kathrin Obst, directeur European Federation of Inland Ports

Hier vindt u de presentaties die zijn gegeven:

icon Presentatie NVB Marijke van Haaren (625.1 kB)

icon Presentatie EFIP Kathrin Obst (558.23 kB)

icon Presentatie Buck Rikkert de Kort (1.16 MB)

icon Presentatie CU Peter van Dalen (136.34 kB)

 

 

 

 

Go to top