NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Onderzoek Binnenhavenmonitor gestart

Wat is de economisch toegevoegde waarde van uw haven? Heeft u voldoende bestuurlijk inzicht in het economisch belang en de werkgelegenheid voor de (haven)economie in uw regio? Heeft u de juiste data voor het maken van de juiste keuze van investeringen in vaarwegen en (haven)infrastructuur?

Meten is weten

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) is er samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) van overtuigd dat beschikbaarheid van cijfers van het economisch belang van het geïntegreerde netwerk van de zeehavens en binnenhavens onontbeerlijk is.

De Nederlandse binnenhavens zijn namelijk essentiële schakels in de logistieke keten. Ze zijn belangrijke knooppunten en een wezenlijk onderdeel in de achterlandverbindingen. Het is dan ook geweldig dat IenM heeft besloten om op dezelfde wijze als de (zee)havenmonitor de toegevoegde waarde van de binnenhavens in kaart te brengen. Hiervoor is de opdracht aan Ecorys en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gegeven om, in samenwerking met NVB, de binnenhavenmonitor conform de systematiek van de havenmonitor aan te pakken.

Op dit moment is de EUR relevante data aan het verzamelen. Tussentijdse informatie over de bevindingen worden gedeeld bij het jaarcongres van de NVB op 3 oktober. Bij belangstelling voor dit congres, u kunt zich hier aanmelden.

Controle en planning

Havens worden in de gelegenheid gesteld om de onderzoeksresultaten van de EUR te controleren. Dit zal naar verwachting rond week 40 gebeuren. Deze verificatie en het belang van commitment van de havens is belangrijk.
Aan een aantal grotere havens zal dit najaar ook gevraagd worden om een kwalitatieve inbreng vanuit de haven. Actuele ontwikkelingen in havens kunnen de onderzoeksresultaten, uitgedrukt in cijfers en tabellen, onderstrepen en aanvullen.

In december van dit jaar wordt het project afgerond, publicatie volgt begin 2015.

Eerder door de NVB geplaatst artikelen bij het NVB-Nieuws over dit onderwerp:

 

 

 

Go to top