Jaarcongres 2022 en 2023

Jaarcongres 2022

Bekijk hier nu de terugblik met foto's en video:
Grenzeloos - Blueports Limburg - 6 oktober 2022

Jaarcongres 2023

 

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

De transportsector speelt een cruciale rol bij de levering van goederen

Op 9 februari heeft het Europees Parlement het voorstel voor een verordening tot oprichting van een herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) goedgekeurd. Via de RRF wordt een budget van 672,5 miljard euro beschikbaar gesteld aan de transportsector om de financiële gevolgen van COVID-19 te compenseren.

De transportsector speelt een cruciale rol bij de levering van goederen, met name medicijnen, medische apparatuur, voedsel en andere essentiële goederen die nodig zijn om deze crisis te boven te komen. De transportsector blijkt ook een essentieel instrument te zijn in deze tijd waarin veel Europese burgers beperkt zijn in hun mobiliteit.

De Europese verenigingen die vervoer, infrastructuurbeheerders, werknemers in alle vervoerswijzen en logistiek vertegenwoordigen, havens, binnenwateren, spoorwegen, weg-, fiets-, luchtvaart-, luchthavens en intermodale sectoren, evenals ondersteunende industrieën en bedrijven, roepen de lidstaten en de Europese Commissie gezamenlijk op om ervoor te zorgen dat de transportsector voldoende aandacht krijgt in de nationale herstel- en veerkrachtplannen. De European Federation of Inland Ports (EFIP), waarbij de NVB is aangesloten, is één van deze verenigingen die deze oproep heeft ondertekend. Lees hier het hele bericht "Transport keeps us going forward".


Op 24 maart 2020 jl. werd de verklaring: "COVID-19: Transport keeps us going" uitgebracht door dezelfde Europese verenigingen. De totstandkoming van de RRF is een resultaat van de verklaring en lobby van deze verschillende verenigingen.

 

 

Go to top