NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nieuwe editie magazine Havenlocaties Nederland 2017 verschenen

Naar aanleiding van het succes van 2016 met de eerste editie van Havenlocaties Nederland, heeft Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland in 2017 wederom uitgegeven. Opnieuw hebben een aantal binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en  kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Er ligt een prachtig product van Jager Media, met wie de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens ook dit jaar weer met plezier heeft samengewerkt. Met deze link komt u bij Havenlocaties Nederland 2017.
 

Nederlandse Verenging van Binnenhavens

Op pagina’s 10 en 11 van Havenlocaties Nederland 2017 staat een interview met Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. “Als Nederland haar internationale positie als vooraanstaand distributieland wil behouden en verbeteren, is visie op en strategische samenwerking voor een sterk en gezond binnenhavennetwerk een eerste voorwaarde”, aldus Eric Janse de Jonge, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens.
 

 

 

 

 

Een greep uit de artikelen:

  • Nederland is nog lang niet af - Bart Kuipers, EUR (pagina 3);
  • Nieuwe motoren voor de binnenhavens - Martijn Streng, EUR (pagina’s 22 en 23);
  • In de Groninger zeehavens is nog ruimte om te ondernemen - Groningen Seaports (pagina’s 26 – 29) ;
  • Frisian Ports voor gezamenlijk beleid en beheer – Eén haven in Friesland (pagina’s 34 en 35);
  • Sein op groen voor verdere groei – Port of Zwolle, één loket voor schippers en vervoerders (pagina’s 38 en 39);
  • Flevokust Haven (pagina’s 42 en 43);
  • Binnenhaventerrein Kooyhaven in Den Helder officieel geopend (pagina 52 en 53);
  • De Haven van de Toekomst - Bart Bouwens, Movares (pagina’s 62 – 65);
  • Digitale gastvrijheid van havens cruciaal voor binnenvaart en logistiek - Binnenvaart Netwerk Diensten (pagina’s 72 en 73);
  • Binnenhavens moeten werk maken van digitalisering  - Alexander van den Bosch, EFIP (pagina’s 75 en 76).


Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw haven te presenteren in een volgende editie van  ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media.

 

 

Go to top