Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Europese Commissie lanceert tweede oproep in het kader van Innovatiefonds

Het Innovatiefonds richt zich op zeer innovatieve technologieën in hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en de afvang, het gebruik en de opslag van koolstof. Centraal staat dat de technologieën en projecten die dit fonds ondersteunt, moeten leiden tot een aanzienlijke reductie van de emissie van broeikasgassen. Het fonds loopt van 2020-2030, het budget van het fonds is afkomstig van inkomsten uit de veiling van emissierechten via het emissiehandelssysteem (ETS).

Omschrijving Innovatiefonds
Het Innovatiefonds is gericht op grote projecten met kapitaalkosten van meer dan 2,5 miljoen euro. Het fonds maakt hierbij een onderscheid tussen projecten op grote schaal (vanaf 7,5 miljoen euro kapitaalkosten) en op kleine schaal (tussen 2,5 en 7,5 miljoen euro). De nadruk ligt op zeer innovatieve projecten die kansen bieden voor een bredere toepassing en een zekere mate van volwassenheid bereikt hebben (klaar voor commercieel gebruik). Het fonds heeft speciale aandacht voor producten die koolstofintensieve producten kunnen vervangen, voor innovaties op het gebied van netto-koolstofverwijdering en voor ‘direct air capture’, het verwijderen van CO2 uit de lucht. Financiering door het Innovatiefonds wordt niet beschouwd als staatssteun.


De volgende activiteiten komen in aanmerking:

  • Activiteiten ter ondersteuning van innovatie op het gebied van koolstofarme technologieën en processen in sectoren die onder de EU-ETS-richtlijn vallen, met inbegrip van milieuveilige koolstofafvang en -gebruik (CCU) die aanzienlijk bijdraagt tot het beperken van de klimaatverandering, alsook producten ter vervanging van koolstofintensieve producten die in de betrokken sectoren worden geproduceerd(bijlage I EU-ETS-richtlijn);
  • Activiteiten die bijdragen tot het stimuleren van de bouw en exploitatie van projecten die gericht zijn op het milieuveilig afvangen en geologische opslag van CO2 (CCS);
  • Activiteiten die bijdragen tot het stimuleren van de bouw en exploitatie van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag.

 

Evaluatie

Projecten die steun uit het Innovatiefonds aanvragen, worden beoordeeld aan de hand van de volgende gunningscriteria:

  • Potentieel voor het vermijden van broeikasgasemissies
  • Mate van innovatie
  • Projectvolwassenheid
  • Schaalbaarheid
  • Kostenefficiëntie


Het volledige oproepdocument is hier te vinden en nuttige FAQ's zijn beschikbaar vanaf de eerste oproep voor grootschalige projecten.
Het is voor NVB-leden van belang om deze financieringsbron in gedachten te houden bij het overwegen van toekomstige projecten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de helpdesk van EFIP. Dit kan door een e-mail te sturen aan Turi Fiorito, directeur van EFIP.

 

Go to top