NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

WiFi in havens?

De Nederlandsae Vereniging van Binnenhavens (NVB)  heeft haar leden per mail geïnformeerd over de mogelijkheid om met middelen van de overheid een aantal havens (10-15) van WiFi voor binnenvaart te voorzien.

Achtergrondinformatie programma
Het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat werkt aan betrouwbaardere reistijden en een verbeterde doorstroming van de binnenvaart in Nederland. Daarmee stimuleert het programma de binnenvaart als alternatief voor het vervoer over de weg.
Onderdeel van het programma zijn maatregelen die zich richten op het stimuleren van diensten en logistieke concepten, waarvoor een betrouwbare informatie uitwisseling tussen binnenvaart schippers en marktpartijen noodzakelijk is. Een van de randvoorwaarden voor goede en snelle digitale uitwisseling van informatie is de beschikbaarheid van goede datacommunicatiefaciliteiten. Goede Internet toegang op en voor binnenvaartschepen wordt daarmee steeds belangrijker.
Om deze faciliteit te stimuleren is er door de Minister van Infrastructuur & Milieu (via IDVV) geld beschikbaar gesteld  voor het realiseren van WiFi op minstens 10-15 ligplaatsen voor binnenschepen.

WiFi op ligplaatsen blijkt zeer gewenst te zijn door binnenschippers én andere professionele gebruikers, voor grote downloads (o.a. databestanden en updates) en communicatie (Skype etc.), omdat WiFi:
• Veel betrouwbaardere en meestal veel hogere performance dan 3G geeft;
• Lagere kosten heeft;
• Geen datalimieten kent.

Voorkeur binnenvaartondernemers

Aan binnenvaartondernemers is gevraagd op welke ligplaatsen en in welke havens men graag WiFi zou hebben. Op basis van deze uitkomsten zou (een deel van) de volgende havens voorzien kunnen worden van WiFi:
• Haven Rotterdam (welke havens in overleg nader te bepalen);
• Haven Amsterdam (welke havens in overleg nader te bepalen);
• Havengebied Drechtsteden;
• Zeeland Seaports (welke havens in overleg nader te bepalen);
• Cluster Meppel / Kampen / Zwolle;
• Havengebied Utrecht;
• Regio Twente Almelo (Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Twenterand).

BIj de leden van de NVB wordt de interesse en bereidheid gepolst voor het bieden van WiFi op ligplaatsen. Met relevante en belangstellende partijen zal begin 2013 een bijeenkomst worden georganiseerd over de wensen en mogelijkheden.

 

Go to top