NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Binnenvaart deelt ervaring en tips over aanleg van walstroom

 

Binnenvaart deelt ervaring en tips over aanleg van walstroom
Nederland loopt eigenlijk best voorop met de aanleg van walstroom. Bij scheepswerven kan men sinds jaar en dag al aangesloten worden op walstroom. Destijds werd deze mogelijkheid niet primair geboden vanuit het oogpunt van milieu-, geluids-, en of uitstootoverlast, maar omdat de stroom aan boord niet tijdens werkzaamheden kon worden opgewekt. Sinds 2006 is de binnenvaart in Nederland bekend met walstroom en de mogelijkheid om daarop aan te sluiten. In 2016 werd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) aan EBU en ESO gevraagd om de ervaringen met walstroom te delen en vroegen ons kort en beknopt samen te vatten waar dan vooral op gelet moest worden. Op basis van deze vraag is dit documenticon rpg16_33nl_ervaringen bedrijfsleven CCR ontstaan en aangenomen door CCR als een aanbeveling vanuit het Europese binnenvaartbedrijfsleven.

Bent u voornemens om walstroom te laten aanleggen in uw binnenhaven? Dan is het document te gebruiken als een checklist en voorziet u van informatie over het gebruik van de aansluitingen in de kast, welke stekkers de binnenvaart nodig heeft en de wijze waarop betaald kan worden.

 

Go to top