Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

29 mei tweede bijeenkomst modelhavenverordening NVB en VNG

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maken gezamenlijk een modelhavenverordening. Zie hiertoe ook deze en deze nieuwsberichten bij het NVB-Nieuws.

Op 7 maart organiseerden de NVB en VNG een bijeenkomst waar met ervaringsdeskundigen werd gesproken over de ontwikkelde modelhavenverordening. Bij die bijeenkomst bleek dat er behoefte is aan een verdiepingsslag voor een aantal artikelen van het model. Dit is gedaan met een digitale vragenronde over enkele belangrijke discussiepunten, zoals de definitie van haven en wat het toepassingsbereik is.
Ook bleek dat er behoefte is aan maatwerk. De modelhavenverordening zal dan ook modulair worden gemaakt. D.w.z. dat artikelen die alleen voor zee-, binnen- of recreatievaart van toepassing zijn apart worden geplaatst. Er zal worden geïnventariseerd aan welke modules behoefte is en om welke artikelen het dan gaat.

Alle input wordt verwerkt in een volgende versie. Op 29 mei 2013 zal dit model in een tweede bijeenkomst worden besproken met de mensen uit de praktijk. Deze bijeenkomst zal weer plaats vinden bij de VNG, Nassaulaan 12 te Den Haag van 10.30 tot 12.30 uur.
Wanneer u deelt wilt nemen aan deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden per mail: nvb@binnenvaart.nl

 

Go to top