NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Oproep van minister voor voldoende ligplaatsen in binnenhavens

Naar aanleiding van het debat op december 2019 in de Tweede Kamer over zee- en binnenvaart heeft minister van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) toegezegd om samen met de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens aandacht te vragen voor ligplaatsen bij de gemeenten. 

De minister roept gemeentes middels een brief op om te zorgen voor voldoende ligplaatsen in gemeentelijke binnenhavens en ligplaatsen gelegen langs de provinciale vaarwegen. Ook zal zij, als als beheerder van de Rijksvaarwegen, zelf een rol spelen in het realiseren van ligplaatsen. Het rijk is er voor verantwoordelijk om langs de Rijksvaarwegen voldoende ligplaatsen in (overnachtings)havens te realiseren voor actieve doorgaande vaart.

Zowel in de binnenhavenmonitor 2019 als in de, door de minister recentelijk aan de Tweede Kamer aangeboden, Havennota wordt het economisch belang van de binnenhavens beschreven. Essentieel element in de gehele keten zijn ook de ligplaatsen. De minister gaat ervan uit dat de gemeenten gehoor zullen geven aan haar oproep om te zorgen voor voldoende ligplaatsen op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Het ministerie van IenW is bereid tot nader overleg via de NVB.

 

 

Go to top