NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Visie 2018 voor de duurzame ontwikkeling van de binnenvaart

De afgelopen en de huidige periode gebeurt er veel in Brussel wat van belang is voor de binnenvaart en de binnenhavens. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) betrekt haar leden waar mogelijk en waar nodig bij de Europese ontwikkelingen.
 
Op 8 oktober heeft de European Federation of Inland Ports (EFIP) deelgenomen aan de consultatieve conferentie "Visie 2018 voor de duurzame ontwikkeling van de binnenvaart", georganiseerd door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR).
In deze Visie 2018 stelt de CCR doelen die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de binnenvaart vanuit een economisch, sociaal en ecologisch perspectief. De CCR heeft de volgende 8 gebieden gedefinieerd in haar Visie 2018:

  • Verbetering van de veiligheid en betrouwbaarheid van de binnenvaart
  • Training en kwalificatie van schippers
  • Vermindering van het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen
  • Vermindering van de lucht -en water verontreinigende stoffen
  • Aanpassing van de binnenvaart en de binnenwateren aan de wijzigingen van de voorwaarden van hun omgeving
  • Versterkte integratie van de binnenvaart in de logistieke ketens
  • Verbetering van de sociale omstandigheden van de beroepen van de binnenvaart
  • Voorbereiding en informatie-uitwisseling

Naiades II
De Europese Commissie heeft op 10 september 2013 het Naiades II-pakket "Op weg naar kwaliteit van de binnenvaart” goedgekeurd. Op deze website kunt u meer lezen over dit Europese programma.
In de bovengenoemde Visie 2018 is ook aandacht geschonken aan de implementatie van Naiades II. Voor meer informatie over de beoogde harmonisatie van normen en voorschriften voor de binnenvaartsector zie ook dit artikel in de CBRB-nieuwsbrief.
 
Belang binnenhavens
De voorzitter van de EFIP, de heer Jean - Louis Jerôme , heeft de Visie 2018 verwelkomt en aandacht gevraagd voor twee specifieke kwesties. Nodig is het nemen van maatregelen voor de multimodale integratie van binnenhavens, vooral na de herziening van de TEN - T-richtsnoeren. Verder is bereidheid uitgesproken dat de binnenhavens een bijdrage zullen leveren aan het reduceren van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen . Echter, zal de invoering van nieuwe brandstoffen (bijvoorbeeld LNG ) geharmoniseerde werkwijzen en technische vereisen ( bv. interoperabiliteit van bunker/tankstations ) om verdere kosten te vermijden vereisen .
De EFIP stelt feedback op de Visie 2018 op prijs. Inhoudelijke reacties kunnen nuttig zijn bij de wijziging van het ontwerp van Visie 2018 . De NVB heeft gevraagd reacties door te geven aan EFIP: eugenio.quintieri@inlandports.be of aan nvb@binnenvaart.nl
Dit onderwerp ook besproken worden bij de General Assembly van de EFIP, die eind november laatste zal vinden in Straatsburg bij de CCR in het ‘Palais du Rhin’. De secretaris van de NVB zal ook deelnemen aan dit overleg.

 

Go to top