NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Gezamenlijk havenbedrijf voor Zwolle, Kampen en Meppel: Port of Zwolle

Op 21 december 2013 hadden de gemeenten Zwolle, Kampen en Meppel al een intentieovereenkomst gesloten voor een intensieve samenwerking op het gebied van logistiek en havens. Met deze overeenkomst zou onderzocht worden op welke manier de betrokken gemeenten een gezamenlijk havenbedrijf konden gaan oprichten.

Dit nadat gemeenten eerder in 2012 ook al een gezamenlijke havenvisie hadden vastgesteld. Zie ook dit NVB-nieuwsartikel. Eén van de belangrijkste pijlers daaruit is het bundelen van de havenactiviteiten in de regio.

Een gemeenschappelijk havenbedrijf lijkt nu steeds dichterbij te komen, nu de colleges van B&W van Zwolle, Kampen en Meppel op 25 juni hebben besloten om een gezamenlijk havenbedrijf op te richten onder de naam Port of Zwolle.

Met een gezamenlijk havenbedrijf wordt de concurrentiepositie van de binnenhavens versterkt. Door de bundeling van krachten wordt de groei, werkgelegenheid en gezamenlijke profilering en lobby van de regio bevorderd.

De oprichting van het gezamenlijk havenbedrijf Port of Zwolle wordt pas definitief als de betrokken gemeenteraden en de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Drenthe goedkeuring verlenen voor de oprichting van Port of Zwolle.

De NVB juicht de ontwikkelingen in de regio Zwolle, Kampen en Meppel op het gebied van regionaal samenwerken toe en is benieuwd naar het vervolg.

Zie voor meer informatie ook over de vorming van één havenbedrijf dit artikel op de website van de gemeente Zwolle.

 

Go to top