NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Terugblik masterclass Digitalisering en Binnenhavens 10 juni 2021

 

Terugblik webinar Digitalisering en Binnenhavens

It giet oan! Dit is geen aankondiging van een mooi Fries evenement. Wel heeft de NVB na een vrij intensief lobbytraject budget toegezegd gekregen voor een volgende stap in het NVB-project ‘Digitalisering en binnenhavens’. Digitalisering is één van de geprioriteerde thema’s in de strategische agendavan de NVB. Om als binnenhavens deel uit te maken van een slimme vervoers- en data-infrastructuur moeten flinke stappen worden gezet. Het door de NVB georganiseerde webinar op 30 juni was een mooi startmoment van de volgende fase van dit project.

 

De route naar digitaal multimodaal vervoersmanagement

Tijdens het webinar Digitalisering en Binnenhavens hebben de projectleiders Janneke Gramberg (Vivaart) en Marieke Vavier (Port Solutions Rotterdam) de deelnemers, aan de hand van de eerder opgestelde globale routekaart, meegenomen en de tweede fase van het project ‘Digitalisering en binnenhavens’ toegelicht. De route naar het uiteindelijke digitale multimodale vervoersmanagement bevat meerdere sporen. Zo zijn de volgende zaken geïdentificeerd: het proces van berekening en inning van havengeld, het proces rondom bezetting van wacht- en ligplaatsen, het proces rondom gebruik en betaling van walstroom en het proces rondom assetmanagement. De NVB-leden hebben steeds prioriteit uitgesproken voor de aanpak van het proces van berekening en inning van havengeld. Hier wordt dan ook als eerste uitvoering aan gegeven. Parallel daaraan zal mogelijk het tweede proces (ligplaatsmanagement) na de zomer worden opgestart. Mogelijk dat hierbij kan worden samengewerkt met RWS. Een ‘RWS project’ richt zich op het op orde krijgen van de ligplaatsinformatie in de binnenhavens en de opgave van RWS van het landelijk complementeren en actualiseren van gegevens van ligplaatsen. Eerder hebben de NVB en RWS overlegd over een potentiële afstemming en samenwerking (win-win) tussen de twee startende projecten.

Havenkaart

Een belangrijk onderdeel van de volgende fase van het project ‘Digitalisering en binnenhavens’ is de ontwikkeling van een havenkaart. Dit is een waardevol instrument die inzicht geeft in de digitale ontwikkeling van binnenhavens en een waardevol monitoringsinstrument voor de Digitale Transport Strategie. De resultaten van ieder spoor van het project worden verwerkt in een digitale havenkaart van Nederland. De digitale havenkaart is geen statische kaart, maar uitdrukkelijk een kaart die blijft groeien en veranderen. Deze kaart is tevens hét monitoringsinstrument om te zien hoe het met de digitalisering van de binnenhavens in Nederland staat.
Tijdens het webinar is door veel deelnemers, ook vanuit de commerciële partijen, gereageerd op de diverse punten.
Men is enthousiast over het initiatief van de NVB en bereid mee te werken en mee te denken met de diverse stappen die genomen moeten worden.

NVB-leden hebben een verslag van het webinar van 10 juni jl. per mail ontvangen.

 

 

Go to top