Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nieuwe regels voor havens Noordzeekanaalgebied

De gemeenteraden van Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad hebben ingestemd met de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012. De nieuwe regels zijn met ingang van 1 juli 2012 van kracht. Hiermee is een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de veiligheid en de dienstverlening in het Noordzeekanaalgebied. Zo wordt het havengebied nationaal en internationaal aantrekkelijker en de concurrentiekracht versterkt. In de havenverordening zijn regels opgenomen voor zee- en beroepsvaart op het gebied van ordening, veiligheid en milieu van de haven.

Zie ook de website van Haven Amsterdam over dit onderwerp.

 

Go to top