NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Energietransitie en Circulaire Economie

U bevind zich nu in de categorie 'Energietransitie en Circulaire Economie' van de NVB-Kennisbank. In deze categorie zijn verschillende soorten documenten opgenomen, die gaan over dit thema uit de Strategische Agenda.

 

Thesis circular economy on inland ports

Januari 2022

In 2021 heeft Christian van Millingen een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar circulaire economie in binnenhavens met als hoofdvraag: Wat zijn de ontwikkelingen in de circulaire economie op langere termijn en wat is beleidsmatig nodig om daar als binnenhavens mee om te gaan?

In navolging op de onderstaande Nederlandse samenvatting van dit afstudeeronderzoek, nu ook het gehele onderzoek in het Engels beschikbaar:

icon 220128 Thesis circular economy on inland ports by Christian van Millingen

 

Samenvatting Afstudeeronderzoek circulaire economie en binnenhavens

Oktober 2021

Wat zijn de ontwikkelingen in de circulaire economie op langere termijn en wat is beleidsmatig nodig om daar als binnenhavens mee om te gaan?

  • Een korte introductie op het strategisch geagendeerde thema Circulaire Economie en Energietransitie
  • Waar het onderzoek over gaat en waarom dit onderzoek is uitgevoerd
  • Hoe het onderzoek is uitgevoerd
  • Wat de belangrijkste bevindingen zijn en in het verlengde daarvan: de eindconclusie en aanbeveling.

icon Samenvatting Afstudeeronderzoek circulaire economie en binnenhavens

 

 

Go to top