NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Digitalisering - Port of Deventer

Port of Deventer is een van de pilothavens in het project ‘digitalisering binnenhavens’ van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). Samen met de andere POLO havens: de Port of Zwolle, de Port of Twente en met de Blue Ports van Limburg, zoeken we naar handvatten om de afhandeling van informatie en werkprocessen te digitaliseren en daarmee de logistieke functie van de binnenhavens, op een hoger niveau te krijgen.

Een niveau dat verder reikt dan alleen het aanleggen van eigen databestanden, maar gericht is op verbinding, samenwerking en comfort voor de schippers, de havenondernemers en binnenhavens op landelijk niveau. Op deze manier hopen we samen de binnenvaart beter zichtbaar te maken, gemakkelijker te kunnen bevorderen en zo een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid van de gemeentes en aan veilig en duurzaam transport van goederen.

Middels een zestal bijeenkomsten proberen we doelen, richtlijnen en wensen van de betrokken stakeholders in beeld te krijgen en te vertalen naar een voor alle binnenhavens praktische aanpak. Voor Deventer is het momentum aanwezig om de komende tijd stappen te zetten richting een meer digitale afhandeling. De eerste stap voor ons is om de sluispassage, het toewijzen van afmeerplekken en de inning van havengelden in één werkproces onder te brengen, dat meer kwaliteit, gemak en snelheid betekent voor zowel de schipper als de gemeente zelf. - Excelsheets hebben hun dienst bewezen, maar ook zo hun beperkingen.- Tegelijkertijd kunnen we gemakkelijker zien wat binnenvaart voor onze eigen gemeente en de gemeentes om ons heen betekent.

Er zijn vandaag de dag goede technieken en data beschikbaar. Verschillende havens hebben daar al ervaring bij opgedaan en hun werkprocessen gedigitaliseerd. Daar willen we van leren en op door ontwikkelen.

Dat het desondanks geen vanzelfsprekende of makkelijke opgave is, hoeft denk ik geen betoog. Zelfs voor de pilotsteden geldt, dat de onderlinge verschillen maken, dat we er allemaal net even anders in staan. Afhankelijk van de omvang van de haveneconomie, vracht en aantal schepen, de ligging en de huidige digitaliseringsgraad, zijn er verschillen in ervaring en verwachting. Ook bij de schippers,  verladers en terminals zijn de wensen divers. Aan de andere kant zijn er duidelijk overkoepelende wensen en zelfs al de nodige kennis, ervaring beschikbaar. In september moeten de richtlijnen klaar zijn. Wij hopen dat deze ons brengen van los verbondenheid naar lotsverbondenheid.

Dit en de vier andere thema’s in de strategische agenda van de NVB sluiten naadloos bij de ambities en opgaven van Deventer op weg naar een toekomstbestendige binnenhaven.

 

 

Go to top