NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

EFIP pleit samen met meer dan 40 organisaties van transport en aanverwante sectoren voor meer transport budget in het nieuwe meerjarenplan van de EU

Bij de afgelopen 2018 TEN-T dagen, die onder voorzitterschap van de Transportcommissaris Violeta Bulc in Ljubljana plaats vonden, heeft een coalitie van  meer dan 40 Europese verenigingen een gezamenlijke “Ljubljana declaration” overhandigd aan de aldaar aanwezige Ministers alsmede de Europese Begrotingscommissaris Günther Oettinger. Daarin wordt opgeroepen om onder het nieuwe financiële kader van de EU voor de periode 2021-2027 meer middelen beschikbaar te stellen voor transport waarbij de transport coalitie met name oproept voor een versteviging van het financieringsvehicle voor infrastructuur, de zogenaamde “Connecting Europe Facility (CEF)”. CEF heeft in de afgelopen jaren als belangrijke stimulans voor de financiering van grensoverschrijdende infrastructuurprojecten ter financiering in het TEN–T net geleid en als zodanig een hoge toegevoegde waarde bewezen.

De transportcoalitie vertegenwoordigd alle vervoersmodaliteiten en knooppunten, infrastructuurbeheerders, exploitanten, aannemers, lokale en regionale autoriteiten, logistieke dienstvereleners, verladers, gebruikers en leveranciers van uitrusting in de zeevaart, binnenvaart, spoorwegen, wegvervoer, fietsen, luchtvaart en intermodale sectoren; en ondersteunt ook industrieën en bedrijven.

Op 2 mei 2018 publiceert de Europese Commissie het MFF voorstel, het voorstel voor het EU budget voor de komende financiële periode 2021-2027 met onder andere het aandeel van CEF daarin. Op 29 mei 2018 wordt vervolgens het CEF II voorstel verwacht. Beide voorstellen worden vervolgens behandeld en besloten door het Europese Parlement en de Raad. 

De Europese binnenhavens zijn van mening dat zonder stevige EU investeringen in transport, het EU plan om te komen tot een goed werkend en CO2 vrij transport in de hele EU niet tot stand zal komen. Sinds 2017, 3 jaar voor de looptijd, is het budget voor CEF Transport gebruikt. De vraag naar CEF-transportfondsen overschreed 2,5 keer de beschikbare middelen. Als de CEF-transportbegroting niet toeneemt in 2021-2027, loopt de wettelijke verplichting om het TEN-T-kernnetwerk te voltooien gevaar vanwege een ontoereikend budget. EFIP benadrukt met nadruk dat bij het onderhandelen over de prioriteiten van de EU-begroting voor 2021-2027, hogere prioriteit voor vervoer cruciaal is voor EU-banen, groei en klimaatdoelen.

Een overzicht van infrastructuurprojecten die nog in de pijplijn zitten voor binnenhavens, gecoördineerd door EFIP, uitgegeven in februari 2018, onthulde de toekomstige inversteringsbehoeften van Europese binnenhavens, geschat op ongeveer € 13 miljard voor de periode 2015-2030. De pijplijn omvat 211 verschillende infrastructuurprojecten in 48 verschillende binnenhavens in 12 verschillende lidstaten.

Ter voorbereiding op de bekendmaking van beide budget voorstellen en de daarop volgende discussie in het Europese Parlement en de Raad heeft EFIP, samen met de binnenvaart- en binnenhavenorganisaties reeds afgelopen november een eigen Visie 2030 met actieplan aan de vertegenwoordigers van de betreffende instellingen overhandigd. 

"Naast een constante behoefte aan investeringen in harde infrastructuur, worden binnenhavens geconfronteerd met meerdere (nieuwe) maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld digitalisering, logistiek 4.0, doelstellingen voor decarbonisatie en energietransitie en multimodaliteit. Deze uitdagingen moeten op de juiste manier worden aangepakt en ondersteund met speciale CEF-subsidies. Ik wil de EU bedanken voor de CEF 1,65 miljard euro toegekend aan 52 IWT-gerelateerde projecten in 2014-2017, die van onschatbare waarde zijn geweest voor onze sector om ons aan te passen aan de nieuwe trends van onze tijd, deze te betrekken en erin te slagen. Wij hopen oprecht dat het goede werk dat tot nu toe in samenwerking met de EU-instellingen is bereikt, in de toekomst nog verder zal worden versterkt, met een bijbehorend budget ", zegt Roland Hörner, President van EFIP en CEO van de haven van Mannheim (Duitsland).

EFIP feliciteert DG MOVE met de geslaagde 2018 TEN-T-dagen en benadrukt de hoogstaande en vruchtbare discussies die gedurende drie dagen in Ljubljana hebben plaatsgevonden.

 

Go to top