NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens overhandigt resultaten verkenning havengelden

rapport overhandiging"De tijd is rijp voor een verbeterslag" vindt de NVB.

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft een verkenning gedaan naar de verschillende wijzen waarop het havengeld wordt geïnd. Op 19 maart is een rapport met de onderzoeksresultaten overhandigd aan de opdrachtgever Connekt.

Uit het onderzoek is gebleken dat er voordelen zijn te behalen voor havenbeheerders en - gebruikers. Een verbetering en uniformering van de inning van binnenhavengelden kan zorgen voor een vermindering van de administratieve lasten en draagt bij aan een verbeterslag van informatie. De meerderheid van de havenbeheerders is geïnteresseerd in zo'n verbetering. Bijna 70% staat open voor een geleidelijke uniformering binnen een bepaald gebied. Ook het gebruik maken van nieuwe technieken voor de betaling van het havengeld heeft de belangstelling.

Het huidige kwalitatieve onderzoek van de NVB kan worden gezien als een nulmeting. Een kwantitatief vervolg kan interessant zijn. De conclusie is dan ook dat de tijd rijp lijkt om een verbeterslag te maken. Hierbij moet het wiel niet opnieuw worden uitgevonden. Zeehavens hebben al ideeën op dit gebied, hierbij zou kunnen worden aangehaakt.

Nagedacht wordt om bij enkele geïnteresseerde havenbeheerders een business case uit te werken waaruit mogelijke winst moet blijken.

Dit is het rapport 'Verkenning wijze inning havengelden'.

 

De overhandiging van het rapport met Lijdia Pater – de Groot (NVB) en Herman Wagter (Connekt).

 

Go to top