NVB-Jaarcongres 'Slim & Groen': Goederenvervoer wordt steeds slimmer

Op vrijdag 6 oktober 2017 waren de bezoekers van het NVB-Jaarcongres te gast in DOT Groningen. De provincie Groningen, Groningen Seaports en de gemeente Groningen hadden een interessant programma georganiseerd, met als thema 'Slim & Groen'.
 

Dagvoorzitter Harm Post verwelkomde de gasten van harte in het hoge Noorden, in Groningen.

 

Gedeputeerde van de provincie Groningen, Fleur Gräper – van Koolwijk trapte af met het ingaan op het thema ‘Slim & Groen’. De provincie Groningen zoekt voortdurend naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om de mobiliteit, de infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer en groener te maken.

 

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, Eric Janse de Jonge, sprak de aanwezigen toe tijdens zijn jaarrede. Hij blikte terug op zijn eerste jaar als voorzitter, waarbij hij op ledentournee door het land is geweest. Tijdens dit rondje langs de leden kwam vooral de behoefte aan het uitwisselen van kennis en het van elkaar leren naar voren. Naast de masterclasses en de nieuw gelanceerde NVB-Kennisbank, draagt de vereniging dan ook bij aan die gewenste kennisuitwisseling.

 

Professor dr. Iris Vis van de Rijksuniversiteit Groningen hield een betoog over het ‘physical internet’. Met een zeer interactieve presentatie nam zij de deelnemers mee in een soort ‘synchromodaal 2.0’. Ze vergeleek het transport van een fysieke zending met het versturen van een e-mail. Als de e-mail is verzonden, is het voor de ontvanger alleen van belang dat deze aankomt en maakt het niet uit langs welke weg hij reist. De e-mail moet daarbij zijn weg zelf vinden. Met een fysieke zending zou dit ook mogelijk zijn, als er sprake is van een open en verbonden netwerk. De zending kan dan zelfstandig zijn optimale route zoeken, bepalen wat strategisch de beste opslaglocatie is en met welke vervoersmodaliteit het meest veilig, snel en betrouwbaar wordt getransporteerd.

 

Commercieel directeur van Barkmeijer Shipyards, Hans Veraart en scheepsarchitect en projectmanager van Conoship, Harald Rugebregt vertelden over de bouw van zeeschepen, baggerschepen en andere vaartuigen in Groningen. De fysieke beperkingen van de Noord Nederlandse vaarwegen laat de maakindustrie niet tegenhouden om grotere zeeschepen en vaartuigen nieuw te bouwen. Door beide heren werd er ingegaan op een nieuw te bouwen baggerschip de ‘Ecodelta’, dat in 2018 wordt opgeleverd aan rederij Van der Kamp en dat op LNG zal gaan varen.

 

Het ochtendprogramma werd na een koffiepauze, waarbij er weer volop genetwerkt werd, afgesloten met een tafeldiscussie. De tafeldiscussie werd voorafgegaan door een korte pitch van de verschillende bedrijven die daarna aan tafel gingen. Aan tafel kwamen te zitten: Joost van Keulen, wethouder van de gemeente Groningen; Marjan van der Aart, voorzitter van de afdeling Noord Nederland van Koninklijke BLN-Schuttevaer; Willem van der Ark, directeur van MCS containerterminals; Bouke van der Veen, eigenaar en bevrachter van bevrachtingskantoor Van der Veen Shipping; en Eddie Doornbos, adjunct directeur Logistics van rederij Wijnne Barends. Er werd uitgebreid ingegaan op de toekomstbestendigheid van de binnenhavens en binnenvaart en welke oplossingen er nodig zijn om de bereikbaarheid van de provincie Groningen optimaal te houden c.q. te maken. Zo zijn er nog steeds een aantal obstakels in de gemeente Groningen die de vierlaags-containervaart belemmeren, waardoor dus ook de binnenhavens niet goed bereikbaar zijn. Ook werd er ingegaan op het wel of niet aanleggen van LNG-bunkerfaciliteiten. Duidelijk kwam naar voren dat de vaarweg Lemmer - Delfzijl belangrijk is voor het vervoer naar het Duitse achterland.

 

Na de lunch gingen de gasten uiteen in drie bussen. De eerste groep ging op stap naar de Eemshaven voor een 3D presentatie en een vaartocht met ribs (met echt zout aan de broek).
 

 

De tweede excursie ging richting Delfzijl, voor een bezoek aan de scheepswerf van Niestern Sandern en voor een rondleiding door de chemiehaven van Delfzijl.

 

De derde bus ging naar de trimodale terminal Husa Logistics in Veendam en nam een kijkje bij de slimme brugbediening op de Oostersluis in Groningen.

 

Nadat alle bussen weer terug waren bij DOT Groningen vatte dagvoorzitter Harm Post de dag samen in de ‘wrap-up’. Daarna werd door middel van een filmpje de locatie van het jaarcongres van het volgende jaar aangekondigd: in 2018 zijn de leden van de NVB en alle geïnteresseerden te gast in Lelystad bij Flevokust haven, provincie Flevoland en gemeente Lelystad.

 

Lees in het artikel ‘Goederenlogistiek digitaliseert snel’ in weekblad Schuttevaer en op pagina 5 van de Scheepvaartkrant van week 42-43 meer over het NVB-Jaarcongres 2017.

 

De presentaties kunt u hier vinden.

 

Go to top