NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Meer bereik(t) in havens

Door Bert Luijendijk, voormalig vicevoorzitter Nederlandse Vereniging van Binnenhavens


Op 7 juni 2013 overhandigde Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), mij als toenmalig vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) een Wi-Fi kastje, bestemd voor de aanleg van Wi-Fi Havenhotspots voor de binnenvaart in binnenhavens.


De minister gaf daarbij tegelijkertijd, figuurlijk gesproken, € 1.000.000 voor de uitrol van de aanleg van Wi-Fi Havenhotspots in binnenhavens. Het project werd mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkwaterstaat, waarmee tegen een aantrekkelijk tarief Wi-Fi in binnenhavens kan worden aangeboden.

 

 

Overhandiging Wi-Fi kastje minister Melanie Schultz van Haegen en Bert Luijendijk
(van der Kloet Foto & Videoproducties - Sliedrecht)


De binnenvaart heeft inmiddels, door de inspanningen van Binnenvaartnet (digitale dienstverlening aan de binnenvaart) als onderdeel van de Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten, een 'goeie ontvangst' in vele havens gekregen. Als beheerder en exploitant van het netwerk heeft Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) al veel binnenhavens kunnen "bereiken". Zie hier een lijst van hotspots in binnenhavens.


Uiteraard overhandigde de minister aan de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (zie dit NVB-nieuwsartikel) het eerste Wi-Fi-kastje met de uitdrukkelijke bedoeling en de verwachting dat vele kastjes zouden volgen, geïnstalleerd op binnenvaartschepen om daarmee in vele binnenhavens via Wi-Fi bereik te hebben. De NVB is betrokken bij Binnenvaartnet van de Stichting BND.


Adel verplicht. Er kan worden geconstateerd dat het gegeven vertrouwen niet is beschaamd en dat de minister op dit onderdeel positief kan terugblikken op deze door haar genomen beleidsmaatregel in deze nu bijna voltooide kabinetsperiode. Met de door haar beschikbaar gestelde financiële middelen zijn inmiddels zo'n 25 locaties ingericht waardoor vanaf binnenvaartschepen verbinding via Wi-Fi wordt gemaakt en zijn vele kastjes aan boord van binnenvaartschepen geïnstalleerd en abonnementen met schippers afgesloten.


De uitrol is waardevol voor de binnenvaart en biedt tevens aan havens de mogelijkheid om via dit digital portal relevante informatie over de haven te verstrekken. De voordelen voor de schippers zijn legio, betrouwbare datacommunicatie en tegen een geringe vergoeding gebruikmaken van breedband internettoegang op specifieke locaties waardoor je software programma's kunt updaten en grote hoeveelheden data kunt downloaden.


Helaas zijn nog niet alle bij de NVB aangesloten binnenhavens verbonden met deze digitale gastvrijheid. Uiteraard ben ik wel ingenomen met het feit dat een jaar geleden Krimpen aan den IJssel, waar ik als gemeenteraadslid het initiatief tot de realisering heb genomen, is aangesloten.


En onlangs ondertekende het Havenbedrijf Rotterdam N.V. met de Stichting BND een overeenkomst voor een pilot met Wi-Fi voor de binnenvaart in de Maashaven en Geulhaven om het gebruik van Wi-Fi door de binnenvaart te toetsen. En zeer recent zijn de ligplaatsen bij de sluis van Eefde onder dekking gebracht.


We kunnen echter nog meer bereiken, sluit u ook aan!

 

Go to top