NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Nieuwe editie magazine Havenlocaties Nederland 2018 verschenen

Voor het derde jaar op rij, heeft Jager Media het magazine Havenlocaties Nederland uitgegeven. Wederom hebben een aantal binnenhavens de kans gegrepen om zich te presenteren en te profileren in dit hoogwaardige magazine. Naast havens laten andere partijen en  kennisinstituten zien dat er geïnvesteerd wordt in de havens als logistieke knooppunten, om daarmee economische groei, synergie en meer werkgelegenheid te creëren. Er ligt een prachtig product van Jager Media, met wie de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens ook dit jaar weer met plezier heeft samengewerkt. Met deze link komt u bij Havenlocaties Nederland 2018.
 

Nederlandse Verenging van Binnenhavens

Op pagina 10 tot en met 13 van Havenlocaties Nederland 2018 staat een interview met Eric Janse de Jonge, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. “Slechts een slim, duurzaam en meer geïntegreerd vervoerssysteem kan oplossing bieden voor het mobiliteitsvraagstuk. Binnenvaart en binnenhavens kunnen daarbij een rol van betekenis spelen", zegt Eric Janse de Jonge voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Hier kunt u het artikel “icon Havenlocaties Nederland 2018 De tijd is rijp om samen op te trekken” direct downloaden en lezen.
 

Sneak preview workshop “Duurzame haven dankzij slimme havengeldstructuur”

Op de pagina’s 16, 17 en 18 is een sneak preview te lezen over de workshop die gehouden zal worden op donderdag 12 april 2018 van 15.00 tot 16.00 uur tijdens het congres Ports and the City. Hier kunt u het artikel “icon Havenlocaties Nederland 2018 Tijd voor actie: modernisering van haventarieven” direct downloaden en lezen.


Een greep uit de artikelen:

 • De vergeten haven - Jan-Nico Appelman, provincie Flevoland (pagina 3);
 • Nieuw logistiek knooppunt in Flevoland – Flevokust Haven klaar voor multimodale ladingstromen (pagina’s 6 – 9);
 • Port of Deventer groeimotor voor duurzame regionale economie (pagina’s 24 en 25);
 • Groningen Seaports: stabiele groeimotoren in sociaal-economisch uitdagende regio’s - Martijn Streng en Jeroen van Haaren, EUR (pagina’s 28 en 29);
 • Port of Den Helder: belangrijke economische motor – Groter groeien (pagina’s 30 en 31);
 • Port of Harlingen waardecreatie en meer werkgelegenheid – Harlinger haveneconomie verandert (pagina’s 32 en 33);
 • Duurzaam stimuleren economische groei - Arènso Bakker en Onno Roelofs, Stig∆ (pagina’s 34 en 35);
 • Acht Friese havens belangrijk voor vestigingsklimaat – Frisian Ports groeit als havencluster (pagina’s 36 en 37);
 • Forse groei voor Port of Zwolle (pagina’s 38 en 39);
 • De kracht van havenontsluiting met spoor - Leon van Warmerdam, Movares (pagina’s 58 – 61);
 • Staatssteun: kans of bedreiging voor binnenhavens? - prof dr. mr. J. Langer, Rijksuniversiteit Groningen; A.P. Bakker MSc, partner Stig∆ en mr. T.E. Hovius, partner Stijl Advocaten (pagina’s 62 en 63);
 • Blueports Limburg bekrachtigd (pagina’s 70 -73);
 • Groei Nederlandse economie vertaalt zich in groei binnenhavens – Jaaroverzicht 2017 - Bart Kuipers, EUR (pagina’s 78 – 81);
 • Port of Moerdijk: knooppunt van duurzame logistiek en procesindustrie (pagina’s 94 en 95);
 • Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port – Haven zonder grenzen (pagina’s 96 en 97).


Mocht u geïnteresseerd zijn in de mogelijkheid om uw haven te presenteren in een volgende editie van ‘Havenlocaties Nederland’, dan kunt u contact opnemen over de mogelijkheden met Jager Media.

 

 

Go to top