Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

EU subsidie voor havens en infrastructuur in het CEF 2 Transport programma (call 2021)

Binnen het EU-programma Connecting Europe Facility (CEF) 2 Transport is het mogelijk om EU subsidie te ontvangen voor het optimaliseren van (binnen)havens; op 16 september 2021 jl. is de eerste call geopend. Binnen CEF 2 Transport is er bijvoorbeeld aandacht voor projecten die de bereikbaarheid en mobiliteit van havens in Europa verduurzamen of verbeteren. Ook verstrekt de EU subsidie voor de uitrol van infrastructuur voor duurzame alternatieve brandstoffen en elektriciteit.

Werkprogramma CEF 2 Transport (2021-2027)
Eén van de doelen van de Europese Commissie (EC) is om het TEN-T (Trans-Europese transport­netwerk) verder te verbeteren en verduurzamen. Belangrijke schakels daarin zijn onder meer binnenhavens en binnenlandse waterwegen. Het recent gepubliceerde CEF 2 Transport werkprogramma - dat zich richt op de eerste 3 jaren van het CEF 2 Transport programma - geeft inzicht in hoe CEF 2 Transport binnenhavens kan ondersteunen middels een subsidiebijdrage.

Subsidie voor binnenhavens en binnenvaart
In dit werkprogramma CEF 2 Transport (2021-2027) kunnen de volgende onderwerpen / projecten ten aanzien van binnenhavens in aanmerking komen voor subsidie:

  • Veilige toegang van binnenhavens naar binnenvaarwegen;
  • Infrastructuur in havens, waaronder shore-side elektriciteitsvoorzieningen (walstroom);
  • Havenontvangstvoorzieningen en infrastructuur voor het ontgassen van schepen;
  • Aansluiten of verbeteren van binnenhavens op weg- en spoornetwerken;
  • Bereikbaarheid: bijvoorbeeld hydrologische diensten, baggeren.

 

Daarnaast is binnen het thema binnenlandse vaarwegen aandacht voor het verbeteren en bouwen van infrastructuur (waaronder bruggen), digitalisering van infrastructuur, bereikbaarheid en de verbinding tussen waterwegen en maritiem transport.

Voor de uitrol van alternatieve brandstoffen en de bijbehorende infrastructuur is er binnen het CEF Transport programma de zogeheten Alternative Fuels and Infrastructure Facility (AFIF). Hier bestaat de financiering uit CEF Transport subsidie en een (EIB-)lening.

Criteria voor CEF 2 Transport subsidiebijdrage
Een CEF 2 Transport subsidiebijdrage kan hoog op lopen tot tientallen miljoenen euro’s waarbij na een grondige evaluatie van de EC alleen de beste projectvoorstellen / aanvragen worden geselecteerd. Zo moeten projectvoorstellen onderdeel uitmaken van het TEN-T netwerk, dat bestaat uit het Core Network en het Comprehensive Network. Daarnaast worden projecten beoordeeld op verschillende criteria:

  1. maturity;
  2. quality;
  3. impact;
  4. priority and urgency of the action;
  5. catalytic effect of Union assistance.

Daarnaast wordt door EU-agentschap CINEA gekeken naar de operationele en financiële capaciteit van de aanvrager.

CEF Transport projecten zijn onder te verdelen in studies en works aanvragen. Bij studies gaat het om onderzoeks- / voorbereidingsprojecten, waarbij het subsidiepercentage maximaal 50% van de subsidiabele kosten bedraagt. Voor uitvoeringsprojecten kan een works-aanvraag worden ingediend, waarbij het standaard subsidiepercentage maximaal 30% bedraagt (voor grensoverschrijdende projecten kan dit oplopen tot 50%). Het CEF 2 Transport onderdeel AFIF beschikt over afwijkende subsidiepercentages (infrastructuur voor waterstof en elektriciteit: 30%; LNG infrastructuur: 10%).

Eerste CEF-call sluit op 19 januari 2022
Op 16 september 2021 is de eerste call binnen het CEF 2 Transport-programma geopend. Geïnteresseerde partijen hebben vervolgens tot en met 19 januari 2022 de tijd om hun project­voorstel in te dienen.

Hezelburcht
Hezelburcht beschikt over ruime ervaring met het CEF Transport-programma en kan ondersteuning bieden bij het opstellen en indienen van een aanvraag.

Wilt uw organisatie meer weten over deze call? Neem dan vooral contact op met adviesbureau Hezelburcht (Jeroen Plantinga MBA, EU Affairs Manager, j.plantinga@hezelburcht.com).

 

 

 

Go to top