NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid

Het begrip duurzaam(heid) heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een containerbegrip, waarvoor een eenduidige definitie ontbreekt. Door het thema strategisch te agenderen, gaat de NVB een voortrekkersrol spelen in de professionalisering van duurzaam havenbeheer. De uitvoering van het thema ‘Duurzaam en toekomstbestendig havenbeleid’ bestaat uit twee onderdelen: (1) de implementatie van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens en (2) duurzaam havenbeleid.

Implementatie Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens
Als medeondertekenaar van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens draagt de NVB actief bij aan de implementatie ervan. Deze Green Deal geeft mede invulling aan het Nederlandse klimaatbeleid. Het doel van de Green Deal is de zeevaart, binnenvaart en havens te verduurzamen. De NVB zet zich in voor stimulering en facilitering van duurzaam transport, met name voor een schone binnenvaart. Dit kan door meer uniformiteit in de systematiek van gedifferentieerde haventarieven, ter verduurzaming van de binnenvaart. Daarnaast kunnen binnenhavens zorgen voor walstroomvoorzieningen en naar behoefte voorzien in infrastructuur voor het wisselen van accupakketten en alternatieve duurzame brandstoffen.

Duurzaam havenbeleid
Naast de uitvoering van de genoemde Green Deal vergt de overgang van havenbeleid naar omgevingsbeleid, in het kader van de Omgevingswet, ook de nodige aandacht. Het thema duurzaam havenbeleid is door twee geassocieerde partners van de NVB geadopteerd. Movares en DGMR gaan samen met de NVB en de NVB-leden - mede op basis van de Omgevingswet en best practices - een handreiking ontwikkelen, waarmee de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van binnenhavens inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit voorziet in een behoefte van de NVB-leden. Havenbeheerders kunnen deze handreiking gebruiken bij de bepaling van het havenbeleid.

Uitwerking praktijktoepassing
Een belangrijk onderdeel in het plan van aanpak voor de uitvoering van dit thema is de uitwerking van een praktijktoepassing. De NVB is blij dat twee havens zich hiervoor hebben aangemeld: Roermond en Wanssum. Bij de Willem-Alexander haven in Roermond staat een grotere bijdrage aan Duurzaamheid en Circulaire economie centraal, zie dit bericht. Een mooi en bruikbaar praktijkvoorbeeld. Bij de haven van Wanssum gaat het om een uitbreiding van de haven. In de praktijktoepassing kan rekening worden gehouden met de activiteiten van bedrijven die zich vestigen in de nieuwe haven. Wilt u in uw haven ook een verduurzamingsslag maken en betrokken worden bij de uitwerking van de praktijktoepassing? Laat dit weten aan de NVB.

Masterclass duurzaam havenbeleid op 3 juni 2020
De komende tijd wordt een aanzet gemaakt tot een instrument om de duurzaamheid in havens te meten, mede aan de hand van relevante onderdelen uit de Omgevingswet. Samen met Movares en DGMR willen we met u brainstormen over de methodiek. Noteert u in uw agenda: 3 juni 2020 masterclass Duurzaam havenbeleid. Deze masterclass zal plaats vinden bij Movares in Utrecht.

We verheugen ons op samenwerking met u, onze leden én met geassocieerde partners. Op naar duurzame en toekomstbestendige binnenhavens!

 

 

Go to top