Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Verantwoordelijkheid binnenhavens weergave elektronische vaarkaarten

Binnenschepen gebruiken meer en meer een elektronische vaarkaart. De kaarten heten ENC’s (Electronic Nautical Charts). Implementatie wordt geregeld vanuit de EU en de Centrale Rijnvaart Commissie (CCR) in Straatsburg.

Europese Richtlijn
De Europese commissie heeft op 10 september 2013 de technische specificaties als bedoeld in Richtlijn 2005/44/EG voor Inland ECDIS heeft vastgesteld. Deze Richtlijn moet binnen 30 maanden geïmplementeerd worden, dus vóór april 2016. Het systeem en de ENC’s  moeten voor die tijd op orde zijn. De verplichte implementatie betreft alle binnenwateren vanaf bevaarbaarheidsklasse IV, dus de grotere vaarwegen.

Verantwoordelijkheid
De vaarwegbeheerder is verantwoordelijk voor actualiteit en juiste uitvoering van de ENC en moet deze produceerbaar aanleveren bij de landelijke autoriteit. RWS heeft in 2013 besloten gefaseerd allianties aan te gaan met andere vaarwegbeheerders om voor het Nederlandse vaarwegennet eenduidige elektronische vaarkaarten beschikbaar te krijgen voor de vaarweggebruikers en het scheepvaartmanagement.

De boodschap.
De Nederlandse Vereniging van Binnenhaven (NVB) heeft de leden nu alvast geïnformeerd dat de binnenhavens verantwoordelijk zijn voor de juiste en actuele weergave in elektronische vaarkaarten. In eerste instantie gaat het om havens en vaarwegen t/m CEMT klasse IV. Een landelijk team van RWS zal de komende maanden zorgen dat Nederland in 2016 als scheepvaartland representatief voldoet aan de richtlijn.


 

 

Go to top