Jaarcongres 2023

NVB - Ledennetwerk

De NVB-leden vormen een netwerk van havens, havenbedrijven, gemeenten, regio's, provincies, ontwikkelingsmaatschappijen en geassocieerde organisaties. Meer informatie

Europarlementariërs bezoeken Nederlandse binnenhavens


In het najaar van 2011 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor herziening van de richtsnoeren voor het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Het beleid van het Trans-Europese vervoersnetwerk is erop gericht een Europees infrastructuurnetwerk te realiseren als basis voor economische groei en versterking van de concurrentiekracht van de Europese Unie. Belangrijk wijziging ten opzicht van het huidige beleid is de introductie van een tweelagenstructuur, waarbij het netwerk wordt verdeeld in een uitgebreid netwerk en een kernnetwerk. Het uitgebreide netwerk moet alle regio's van de Unie met elkaar verbinden. Het kernnetwerk omvat voor de hele EU vanuit strategisch en economisch oogpunt belangrijkste knooppunten en verbindingen. Voor de binnenhavens betekent dit een verdeling in core en comprehensive ports.
De NVB heeft zich, samen met de European Federation of Inland Ports (EFIP), in de afgelopen maanden ingezet voor de belangen van de Nederlandse binnenhavens, door het zo compleet mogelijk maken van de Europese lijst van core en comprehensive ports.

 

 

Op 8 juni zullen de Europarlementariërs Corien Wortmann en Peter van Dalen een werkbezoek brengen aan de Nederlandse binnenhavens. De vereniging Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft dit, samen met de provincie Gelderland, de Binnenlandse Containerterminal Nijmegen (BCTN) en het Bedrijvenpark Medel georganiseerd.

Er is gekozen voor een werkbezoek aan havenprojecten in Gelderland. De koppeling tussen zee- en binnenhavens en het belang van het TEN-T netwerk - inclusief de binnenhavens - zal centraal staan. De Europarlementariërs zullen vanuit de praktijk geïnformeerd worden middels onderstaande programma. De pers is uitgenodigd bij de bezichtiging van de aanleg van de containerterminal in Medel om 14.30 uur, in de buurt van de Riemsdijk 10.

 

Programma werkbezoek Europarlementariërs op 8 juni 2012

10.30 Ontvangst met koffie bij verkeerspost Nijmegen 
10.40 Welkom Gelderland en Nijmegen door Bert Jeene wethouder Nijmegen 
10.50 Welkom bij werkbezoek NVB door Marijke van Haaren voorzitter NVB 
11.00 Presentatie programma goederenvervoer Gelderland door Joost Roeterdink 
11.10 Presentatie waterveiligheid gerelateerd project Waalweelde door Suzanne Riezebos 
11.20 Presentatie Binnenlandse Container Terminal (BCTN) door Rien Geurts  
11.30 Lopen naar containerterminal
11.40 Wandeling over terminal  
12.15 Vervoer Nijmegen - Tiel met (eigen) auto   
13.00 Ontvangst door wethouder van Tiel Corry van Rhee - Oud Ammersveld  
13.15 Lunch 
14.00 Presentatie plannen containerterminal Tiel Medel door Anton Mauritz 
14.15 Presentatie Havenbedrijf Rotterdam door Victor Schoenmakers 
14.30 Bezichtiging voorbereidende werkzaamheden aanleg containerterminal en persmoment
15.00 Afscheidsdrankje aan de kade

 

 

Go to top