Congres Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op 4 oktober in Meppel

persbericht-NVBcongres

Nederlandse Vereniging van Binnenhavens op 4 oktober in Meppel
Thema jaarcongres “Binnenhavens in het trans-Europese netwerk”
 
Meppel is op 4 oktober gastheer van het jaarcongres van De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. In Schouwburg Ogterop verzamelen zich de leden van de NVB op uitnodiging van burgemeester Jan Westmaas van Meppel. Op hetzelfde moment vindt in Meppel de Partner Meeting plaats van het Europees project voor binnenhavens LO-PINOD, waaraan de gemeente Meppel deelneemt. De Europese deelnemers aan LO-PINOD nemen dit jaar deel aan het NVB Congres.
 
Congres en Partner Meeting
De gemeente Meppel en NVB koppelen de jaarlijkse Partner Meeting van LO-PINOD aan het NVB Congres zodat de vertegenwoordigers van de Europese binnenhavens kunnen kennismaken met hun Nederlandse collega’s. Een sterk onderling netwerk bevordert de belangenbehartiging in Brussel.
 
Trans-Europees netwerk
Dit jaar is het thema van het NVB Congres: “Binnenhavens in het trans-Europese netwerk”. Het programma belicht het belang van de Europese binnenhavens voor het transport van goederen door Europa. Diverse sprekers presenteren actuele thema’s en recente onderzoeken. Het belang van de binnenhavens op internationaal en lokaal niveau komt uitgebreid aan bod.
 
Binnenvaart en binnenhavens
De binnenvaart staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda omdat het een essentiële schakel in de logistieke keten is. De binnenhavens maken daar integraal deel van uit. Zij vormen, als economisch belangrijke knooppunten, een wezenlijk onderdeel van de achterlandverbindingen. De groeiende containeroverslag en het toenemende aandeel van de binnenvaart zorgen voor nieuwe uitdagingen in het achterlandtransport. De binnenhavens worden uitgedaagd om deze groei in de toekomst op te vangen. De NVB zet zich onder meer in voor versterking van de positie van binnenhavens in het regionale, nationale en internationale beleid. Verder speelt de NVB een rol bij de professionalisering van het havenbeheer.
 
Uniforme regels in havens
Tijdens het congres zal er ook aandacht zijn voor het belang van uniforme regels in havens. De NVB heeft samen met de VNG de afgelopen periode hard gewerkt aan de totstandkoming van een modelhavenverordening. Deze zal tijdens het congres gepresenteerd worden. Ook zullen de zeer interessante resultaten van onderzoeken naar havengelden worden gepresenteerd.
Meer informatie over het congres en over de NVB vindt u op havens.binnenvaart.nl.

 

Go to top